Лариса Яремчук. Якісна підготовка спеціалістів – запорука відродження деревооброблювальної промисловості

 Традиційні вміння та навички українського народу, що формувались протягом століть з метою раціонального перетворення життєвого простору та естетизації навколишньої дійсності відтворювались через народні ремесла та промисли до яких відносять хліборобство, бджільництво, рибальство, гончарство, писанкарство, теслярство, гутництво та сотні інших занять, збережені        крізь призму часу . Оброблення деревини, зокрема теслярство,...