Деревообробка – споконвічна професія

Щоб не говорили, але душа співає, коли дерево скрипить.

Споконвіку людство звернуло увагу на цей унікальний конструкційний матеріал і до тепер його обробляє та переробляє, створюючи комфортний інтер’єр в приміщеннях та екстер’єр на рекреаційних територіях.
Професія фахівця-технолога деревообробки є і буде актуальною завжди, адже, створюючи нові вироби з деревини, ми створюємо собі щасливе майбутнє. Також, зрозуміло, що професія деревообробника є потрібною для задоволення як матеріальних, так і духовних потреб людини. Адже дерево має свою душу, частинку якої зберігає виготовлена з нього річ. Та чи кожному відкриється справжня душа дерева? Хто хоч раз попробував обробляти деревину та отримав задоволення від своїх унікальних робіт, той буде протягом всього життя відданий цій професії. Де ж готують фахівців-технологів? Звісно всі дороги ведуть до лісотеху – Національного лісотехнічного університету України (НЛТУ України): Інституту деревообробних та комп’ютерних технологій і дизайну (ІДКТД): кафедри Технології меблів та виробів з деревини (ТМВД). Всі студенти та випускники НЛТУ України знають, що диплом ІДКТД НЛТУ України – успішний старт для майбутньої кар’єри фахівця-технолога.
ІДКТД НЛТУ України гостинно відчиняє для молоді двері у цікавий світ професійного навчання за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями – бакалавр та магістр за спеціальністю 187 «Деревообробні та меблеві технології». Сьогодні деревообробка – це інтелектуальна, високотехнологічна професія, яка розвивається і вдосконалюється в усьому світі. Фахова освіта в ІДКТД НЛТУ України дозволить обіймати посади дизайнера-конструктора меблів і дерев’яних виробів, інженера-технолога лісопильного, столярного, меблевого і плитного виробництв. Випускники ІДКТД НЛТУ України працюють на лісопромислових та деревообробних підприємствах, у проектно-конструкторських, проектно-технологічних, науково-дослідних інститутах, а також вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації.
Фахівці-технологи деревообробки схильні до інноваційної діяльності, мають природне інженерне мислення, а навчання в Інституті деревооброблювальних технологій і дизайну НЛТУ України тільки поглиблює і розширює горизонти можливостей. Провідним типом мислення фахівця-технолога деревообробки є технічне та просторове, але в сучасних умовах воно істотно ускладнюється і включає суміжні типи мислення: наукове, естетичне, екологічне, ергономічне тощо. Таким чином, мислення сучасного бакалавра та магістра деревообробки має системний характер.
Сучасні екологобезпечні та ресурсоощадні технології вимагають від майбутніх випускників ІДТД постійно підвищувати рівень кваліфікації і переходити на вищі рівні проектної культури, для яких потрібно мати гнучке творче мислення і здібності охоплювати сутність проблеми, здатність бачити оптимальні способи її вирішення, виходу на практичні завдання, прогнозування та не боятись інтуїтивних припущень.
Найголовнішою умовою інноваційної інженерної діяльності випускника ІДТД є знання філософії розвитку техніки і технології. І в цьому контексті системне мислення розглядається як здібності бачити предмет вивчення з різних позицій і вирішувати, пов’язані з його засвоєнням, завдання творчо, самостійно та на рівні орієнтуватись у всьому комплексі зв’язків і відносин.
Особливу увагу у цьому відіграють міжнародні виставки LISDEREVMASH, Drema та Ligna. це одні з найцікавіших заходів для вітчизняних деревообробників. І їх місія не лише в тому, щоб бути зручним бізнесовим майданчиком, але і в тому щоб сприяти розвитку всієї галузі та підтримати профільні навчальні заклади і фахових студентів. Крім того, створити натхнення тисячам майбутнім випускників і їхніх батьків, які думають про вибір професії і підготовку до вступу, зокрема про цікаву, перспективну і затребувану спеціальність – «Деревообробні і меблеві технології».
Дорогі абітурієнти, в Україні галузь деревообробки відчуває гостру нестачу професійних кадрів. Отже, Ваша профільна освіта в ІДКТД НЛТУ України дає дійсно високі шанси на вдале працевлаштування. Підприємці та виробники деревообробної галузі, а також машинобудівники все частіше звертаються до ІДКТД НЛТУ України у пошуках висококваліфікованих інженерно-технічних та інженерно-технологічних спеціальностей, пов’язаних із вирощуванням лісу, заготівлею деревини, деревообробного і меблевого виробництв.
Кафедра Технології меблів та виробів з деревини ІДКТД НЛТУ України запрошує до вступу на спеціальність 187 «Деревообробні і меблеві технології».
Професійна підготовка майбутніх бакалаврів та магістрів деревообробних технологій ІДКТД, перш за все, спрямована на формування особистості фахівця, здатного до творчої праці, професійного розвитку, на новаторські пошуки, освоєння новітніх технологій і впровадження їх у виробництво; людей високої освіченості та моралі, енергійних, мобільних і конкурентоспроможних на вітчизняному та європейському ринку праці.
Фінансування підготовки фахівців-технологів проводиться: за державним замовленням; за рахунок пільгових довгострокових кредитів; за рахунок коштів юридичних осіб; за рахунок коштів фізичних осіб. Вкладені кошти в навчання молодої людини, а часом фахівця з деревооброблювальних технологій, сторицею окупляться в найближчій перспективі. Адже диплом ІДКТД НЛТУ України – успішний старт для майбутньої кар’єри фахівця-технолога – спеціаліста деревообробних і меблевих технологій.

доц. кафедри ТМВД Гайда С.В.