Оголошується додатковий набір. Бакалаврат та магістратура. Заочне навчання

Термін –  до 17 вересня  2018 р

Національний лісотехнічний університет України 
оголошує додатковий набір вступників на навчання у 2018 році (на вільні місця ліцензованого обсягу, за кошти фізичних та юридичних осіб) на заочну форму навчання для здобуття освітніх ступенів: 

• бакалавра на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;

• магістра на основі освітнього ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

 

 

 

 

Перелік спеціальностей та освітніх програм, на які здійснюється набір

Код та найменування спеціальності Найменування освітньої програми
022 Дизайн (маг.) Дизайн
051 Економіка Економіка підприємства
Економіка довкілля і природних ресурсів
Міжнародна економіка
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
101 Екологія Екологія
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки
126 Інформаційні системи та технології (бак.) Інформаційні системи та технології

131 Прикладна механіка (бак.)

Експлуатація та обслуговування лісових машин
Обладнання та інструменти деревообробних виробництв
Промисловий інжиніринг
133 Галузеве машинобудування (бак.) Машини та обладнання лісового господарства
Інжиніринг, машини деревообробної промисловості
133 Галузеве машинобудування (маг.) Машини та обладнання лісового господарства
Інжиніринг, машини деревообробної промисловості
Промисловий інжиніринг
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
161 Хімічні технології та інженерія Технології деревинних композиційних матеріалів і модифікування деревини
183 Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища
187 Деревообробні та меблеві технології (бак.) Деревообробні та меблеві технології
187 Деревообробні та меблеві технології (маг.) Технології деревообробки
Технології виробів з деревини
205 Лісове господарство Лісове господарство
Мисливське господарство
Лісова інженерія
206 Садово-паркове господарство Садово-паркове господарство

Строки додаткового набору на навчання:

  • • початок прийому заяв та документів: 03 вересня 2018 року (900 год);
  • • закінчення прийому заяв та документів: 17 вересня 2018 року (1700 год);
  • • проведення фахових вступних випробувань: 18-20 вересня 2018 року (з 900 год);
  • • оприлюднення списку рекомендованих до зарахування: не пізніше 25 вересня 2018 року;
  • • приймання оригіналів документів від вступників: до 30 вересня 2018 року (1700 год);
  • • зарахування вступників: 30 вересня 2018 року.

Адреса Приймальної комісії:

м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 105, корпус 1, кім. 107,
тел. (032) 237-88-19; (032) 239-27-15;
067-370-23-12.

Ліцензія затверджена наказом МОН України № 117-л від 02.06.2017 р.
httpss://mon.gov.ua/storage/app/media/pravo-diyalnosti/2018/05/14/lisotekhnichniyuniverukraini1.pdf
від 20.04.2018 р.