Перероблення залишків деревини

Дисципліна «Перероблення залишків деревини» читається для магістрів спеціальності 187 “Деревообробні та меблеві технології”,  спеціалізації “Технології виробів з деревини”.

Мета дисципліни – закріпити теоретичні знання із загально інженерних і спеціальних фахових предметів навчального плану підготовки бакалавра та оволодіти навиками самостійної практичної діяльності для творчого вирішен­ня виробничих та наукових завдань – розроблення технологічних рішень з використання вживаної деревини на основі передових світових досягнень науки та техніки на рівні вимог, визначених кваліфікаційною харак­те­ристикою магістра.

Суть дисципліни – дати знання про потенціал, основні принципи класифікації та шляхи використання вживаної деревини – перспективні технології перероблення ВЖД на основі прогресивних та сучасних виробничих процесів, в тому числі на базі автоматизованих систем проектування та управління виробництвом.

Завдання дисципліни – підготовити студента-магістра для виробничо-технічної, організаційно-управлінської, проектно-конструкторської і дослідницької діяльності в області науки, створення і впровадження нових технологій з використанням відходів – вживаної деревини для виготовлення продукції в деревообробній промисловості.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

а) знати:

 • стан та перспективи розвитку деревообробки України;
 • основні напрямки використання відходів;
 • класифікацію деревних відходів;
 • систематизацію та класифікацію вживаної деревини (ВЖД);
 • потенціал ВЖД в Україні та Європі;
 • шляхи та напрями використання ВЖД;
 • технологію використання ВЖД у виробництві ДСП;
 • технологію застосування ВЖД для виготовлення столярних плит;
 • технологію виготовлення паливних брикетів із ВЖД;
 • технологію одержання паливних гранул із ВЖД;
 • технологію використання масивної цільної ВЖД;
 • технологію використання ВЖД у виробництві м’яких меблів;
 • технологію використання ВЖД у виробництві ґратчастих меблів;
 • технологію використання ВЖД у виробництві корпусних меблів;
 • технологію використання ВЖД у виробництві господарських товарів;
 • технологію використання ВЖД у виробництві спеціальних виробів;
 • технологію ВЖД у країнах Європи;
 • перспективи та інноваційні напрями використання ВЖД.

б) вмiти:

 • розраховувати потенціал ВЖД;
 • аналізувати шляхи та перспективи використання ВЖД;
 • здійснювати сортування та розподіл ВЖД за категоріями;
 • визначати якість та придатність ВЖД для матеріального та енергетичного використання;
 • розробляти технологічні процеси використання ВЖД;
 • визначити продуктивнiсть, кількість обладнання з перероблення ВЖД;
 • проводити наукові дослідження з використання ВЖД у технологіях деревообробки;
 • здійснювати порівняльний аналіз продукції із ВЖД з виробами з первинної деревини;
 • визначати еколого-економічну ефективність використання ВЖД.

 

Програма лекційного матеріалу з дисципліни «Перероблення залишків деревини»

ТЕМА 1. Стан та перспективи розвитку деревообробки України. Мета, завдання та структура курсу. Роль та місце технології меблевих виробництв в деревообробленні. Основні напрямки використання відходів. Забезпечення екологічних нормативів у використанні відходів.

ТЕМА 2. Систематизація та класифікація ВЖД. Класифікація деревинних відходів. Загальні закономірності у розвитку Європейських класифікацій та технологій використання ВЖД. Екологічні вимоги до ВЖД.

ТЕМА 3. Потенціал ВЖД в Україні та Європі. Розрахунок ВЖД для України. Аналіз Європейських способів розрахунку ВЖД.

ТЕМА 4. Шляхи та напрями використання ВЖД. Матеріальне використання ВЖД. Енергетичне використання ВЖД. Концепція використання ВЖД. Екологобезпечна утилізація ВЖД.

ТЕМА 5. Технологія використання ВЖД у виробництві ДСП. Аналіз категорій ВЖД приданих для плитного виробництва. Способи очищення ВЖД. Технологічна схема підготовки стружки із ВЖД. Особливості технології ДСП із ВЖД. Аналіз фізико-механічних властивостей плит із ВЖД. Новітні технологічні рішення у виробництві ДСП із ВЖД. Забезпечення екологічних норм.

ТЕМА 6. Технологія застосування ВЖД для виготовлення столярних плит. Класифікація столярних плит. Сучасні конструкції столярних плит із ВЖД. Особливості виготовлення різних конструкцій плит із ВЖД. Переваги та недоліки столярних плит. Обладнання та його продуктивність для виготовлення столярних плит із ВЖД. Технологічні потоки одержання столярних плит. Ековимоги.

ТЕМА 7. Технологія виготовлення паливних брикетів та гранул із ВЖД. Технологія брикетів із ВЖД.Технологія паливних гранул (пелет) із ВЖД.Класифікація, обсяги виробництва в Україні та за кордоном. Типові технологічні процеси виготовлення. Технологічна схема процесу виробництва енергетичних матеріалів з ВЖД. Проблеми та вимоги до екології.

ТЕМА 8. Технології використання ВЖД у виробництві меблевих виробів. Класифікація та структура технологічних процесів. Технології використання ВЖД у виробництві ґратчастих та корпусних меблів. Технології використання ВЖД у виробництві господарських товарів. Технологічні процеси виготовлення садово-паркових ґратчастих меблів. Технологічні процеси виготовлення комбінованих та меблів спеціального призначення. Устаткування та обладнання.

ТЕМА 9. Технології ВЖД у країнах Європи. Класифікація та структура ВЖД у Європі. Технологія меблевого щита та бруса із ВЖД. Замінники деревини – як основа ресурсоощадності. Гнучкі виробничі модулі у переробленні ВЖД. Світові тенденції та перспективи впровадження новітніх екологічно-безпечних технологій з перероблення ВЖД. Інноваційні напрями використання ВЖД.

 

Програма для виконання практичних занять з дисципліни «Перероблення залишків деревини»

 • Видача завдань. Структура роботи. Особливості виконання роботи.
 • Розроблення класифікатора ВЖД
 • Розрахунок потенціалу ВЖД області, регіону, України
 • Обґрунтування та розроблення концепції використання ВЖД
 • Проектування цеху з перероблення та утилізації відходів споживання – ВЖД. Розроблення цеху з очищення ВЖД
 • Технологічні особливості та перспективи використання ВЖД
 • Розроблення цеху з виробництва стружки із вживаної деревини
 • Розроблення цеху з виробництва столярної плити із вживаної деревини
 • Розроблення цеху з виробництва паливних брикетів та паливних гранул
 • Розроблення технології цеху з перероблення ВЖД для меблевих виробів
 • Розроблення ресурсоощадної технології сучасного меблевого цеху з використання ВЖД. Комп’ютерне креслення планувань

Навчально-методичне забезпечення дисципліни «Перероблення залишків деревини»:

 1. Войтович І.Г. Основи технології меблів та виробів з деревини: Навч. посібн. – Львів: Інтелект-Захід, 2004. – 224 с.
 2. Войтович І.Г. Основи технології виробів з деревини: Підручник. – Львів: ТзОВ «Країна ангелят», 2010. – 305 с.
 3. Войтович І.Г. та ін. Основи технології меблів та виробів з деревини: Лабораторний практикум. – Львів: НЛТУ України, 2008. – 128 с.
 4. Вінтонів І.С., Сопушинський І.М., Тайшінгер А. Деревинознавство: Навч. посібн. Львів: Апріорі, 2007. – 312 с.
 5. Гайда С.В. Методичні вказівки для виконання розрахункових робіт з курсу “Перспективи використання вживаної деревини”. – Львів: НЛТУ України, 2013. – 36 с
 6. Гайда С.В. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу „Перспективи використання вживаної деревини”. – Львів: НЛТУ України, 2013. – 40 с.
 7. Гайда С.В. Екологізація навчальних дисциплін : проблеми, навчання, виробництво, пріоритети / Метод. посібник. – Львів: НЛТУ України, 2012. – 52 с.
 8. Гайда С.В., Салапак Л.В.Лабораторний практикум з дисципліни “Введення у спеціальність”. – Львів: НЛТУ України, 2011 . – 52 с.
 9. Гайда С.В.Матеріали для виготовлення виробів з деревини: Навч. пос. – Л.: ВМС, 2000. – 160 с.
 10. Гайда С.В.Раціональне конструювання виробів з деревини: Навч.-мет. пос.. – Л.: ВМС, 2001.- 93 с.
 11. 11. Гнатишин Я.М., Дудюк Д.Л., Мазепа С.Нетрадиційні джерела енергії // Навч. посібн. – Львів: Магнолія. – 2008. – 182 с.
 12. 12. Гнатишин Я.М., Ханик Я.Енергозбереження: Термодинаміка // Навч. посібн. – Львів: Афіша. – 2004, т.1. – 205 с.
 13. Гупало О.П., Тушницький О.П. Хімія деревини : підручник. – К.: Знання, 2008.–276 с.
 14. Дячун 3.Й. Конструювання меблів: Корпусні вироби: Навч. посіб. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська акад.», 2007. – Ч.1. – 387 с.
 15. Дячун 3. Й. Конструювання меблів: Ґратчасті та м’які вироби: Навч. посіб. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська акад..», 2010. –Ч.2. – 482 с.
 16. Кійко О.А, М.М. Якуба, Войнович І.Г., Прокопович О.Р. Кластерний підхід і кластерний аналіз у лісовому секторі : конспект лекцій. – Івано-Франківськ: Фоліант., 2010. – 260 с.
 17. Шостак В.В., Григор’єв А.С., Савчук Я.І., Пишник І.М. Деревообробні верстати загального призначення. / Підручник. – К.: Знання, 2007. – 279 с.
 18. Шостак В.В., Савчук Я.І., Ковальчук Г.М., Озимок Ю.І., Савич М.М. Основи розрахунку та конструкції деревообробного обладнання: підручник. – Львів: В-во Львівської політехніки, 2012. – 392 с.
 19. 19. Гайда С.В., Максимів В.М., Туниця Т.Ю.Розроблення класифікатора вживаної сировини. Ліс. госп-во, ліс., папер. та деревооб. пром-сть // Міжвід. наук.-техн. зб. – Львів: НЛТУ України. – 2008, вип. 34. – С. 46-58.
 20. 20. Максимів В.М., Гайда С.В.Аналіз, особливості, проблеми та досвід використання додаткових ресурсів сировини – відходів та вживаної деревини. Ліс. госп-во, ліс., папер. та деревооб. пром-сть // Міжвід. наук.-техн. зб. – Львів: НЛТУ України. –2007, вип. 33. –С. 63-73.
 21. 21. Гайда С.В.Хімічний склад та ступінь забруднення – основа систематизації вживаної деревини. Ліс. госп-во, ліс., папер. та деревооб. пром-сть // Міжвід. наук.-техн. зб. – Львів: НЛТУ України. – 2008, вип. 34. – С. 58-66.
 22. 22. Gayda S.V.Potential of post-consumer recovered wood and possible ways of it using in Ukraine / Ліс. госп-во, ліс., папер. та деревооб. пром-сть // Міжвід. наук.-техн. зб. – Львів: НЛТУ України. – 2009, вип. 35. – С. 63-83.
 23. 23. Гайда С.В. Вторично используемая древесина – реальный источник замещения импортной древесины / Новейшие достижения в области импортозамещения в химической промышленности и производстве строительных материалов / материалы Междунар. НТК: в 2-х ч.. – Минск: БГТУ. – 2009. – С. 186-193.
 24. 24. Гайда С.В. Переработка вторично используемой древесины // Оборудование и инструмент: ж-л “Деревообработка”. – Харьков: Graf-X. – 2009, вип. 5-6. – С. 58-59.
 25. 25. Гайда С.В. Потенциал вторично используемой древесины в Украине // Оборудование и инструмент: ж-л “Деревообработка”. – Харьков: Graf-X. – 2010, вип. 2. – С. 18-20.
 26. Гайда С.В., Максимів В.М. З переробленої вживаної деревини до якісних деревостружкових плит / Ліс. госп-во, ліс., папер. та деревооб. пром-сть // Міжвід. наук.-техн. зб. – Львів: НЛТУ України. – 2010, вип. 36. – С. 57-77.
 27. Гайда С.В. Вживана деревина – додатковий ресурс сировини / Ліс. госп-во, ліс., папер. та деревооб. пром-сть // Міжвід. наук.-техн. зб. – Львів: НЛТУ України. – 2011, вип. 37.1. – С. 238-244.
 28. Гайда С.В. Дослідження фізико-механічних властивостей деревностружкових плит із вживаної деревини. Ліс. госп-во, ліс., папер. та деревооб. пром-сть // Міжвід. наук.-техн. зб. – Львів: НЛТУ України. – 2011, вип. 37.2. – С. 84-100.
 29. Гайда С.В. Аналіз економічної ефективності використання вживаної деревини для виробництва деревностружкових плит. Ліс. госп-во, ліс., папер. та деревооб. пром-сть // Міжвід. наук.-техн. зб. – Львів: НЛТУ України. – 2011, вип. 37.2. – С. 140-148.
 30. Гайда С.В. Майбутнє вживаної деревини в Україні // Оборудование и инструмент: ж-л “Деревообработка”. – Харьков: Graf-X. – 2011, вип. 4. – С. 60-63.
 31. Гайда С.В. Порівняльний аналіз фізико-механічних параметрів столярної плити із вживаної деревини різних конструкцій / Ліс. госп-во, ліс., папер. та деревооб. пром-сть // Міжвід. наук.-техн. зб. – Львів: НЛТУ України. – 2010, вип. 36. – С. 81-92.
 32. Гайда С.В. Еколого-економічні аспекти використання вживаної деревини // Зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. «Еколого-економічні та соціальні проблеми неефективних і несталих методів ведення лісового господарства та незаконних лісозаготівель в Україні» (2-3 грудня 2010 р.). – Львів: Товариство «Зелений Хрест», Ліга-Прес. – 2011. – С. 212-218.
 33. Гайда С.В., Коваль Л.И. Особенности раскроя остатков MDF / «Молодые учёные в решении актуальных проблем науки» (12-13 мая 2011 г.) // Сб. статей студ. и молодых учёных. – Красноярск: Сиб. гос. техн. у-т. – 2011. – Том 1. – С. 144-147.
 34. Гайда С.В. Особенности и перспективы применения вторично используемой древесины (ВИД) в Украине / «Молодые учёные в решении актуальных проблем науки» (12-13 мая 2011 г.) // Сб. статей студ. и молодых учёных. – Красноярск: Сиб. гос. техн. у-т. – 2011. – Том 1. – С. 211-215.
 35. Гайда С.В. Столярне плиты из вторично используемой древесины // Оборудование и инструмент: ж-л “Деревообработка”. – Харьков: Graf-X. – 2011, вип. 2, Ч. 1. – С. 50-52.
 36. Гайда С.В. Столярне плиты из вторично используемой древесины // Оборудование и инструмент: ж-л “Деревообработка”. – Харьков: Graf-X. – 2011, вип. 3, Ч. 2. – С. 86-91.
 37. Гайда С.В. Вторично используемая древесина (ВИД) в плитном производстве Украины / «Технология художественной обработки материалов» (16-20 мая 2011 г.) // XIV Всероссийская науч.-практ. конференция. – Архангельск: Северный (Арктический) федеральный у-т. – 2011. – С. 5.
 38. Gayda S.V. Recycled of post-consumer wood is for the production of particleboard in Ukraine / Adhesives in Woodworking Industry // Zbornik referatov. XXth International Symposium (June 29 – July 1). – Zvolen. – 2011. – P. 108-121.
 39. Гайда С.В.Древесно-стружечные плиты (ДСП) из вторично используемой древесины (ВИД). «Молодые учёные в решении актуальных проблем науки» (17-18 мая 2012 г.) // Сб. статей студ. и молодых учёных. – Красноярск: Сиб. гос. техн. у-т. – 2012. – С. 193-196.
 40. Гайда С.В.Физико-механическиесвойства древесно-стружечных плит из вторично используемой древесины. V Евро-азиатский лесопромышленный форум, VІІ международний евразийский симпозиум // «Деревообработка: технологии, оборудование, менеджмент ХХІ века» 23-25 мая 2012 г. // Сб. статей. – Екатеринбург. – 2012. – С. 100-103.
 41. 41. Гайда С.В.Технологія та властивості деревинно-стружкових плит із вживаної деревини // Міжнар. наук.-практ. конф. «Інноваційні технології деревообробної промисловості та механізації процесів у лісовому комплексі» (22-23 березня 2012 р.). – м. Харків. – 2011. – С. 205-208.
 42. Гайда С.В.Технологія та аналіз фізико-механічних параметрів паливних гранул із вживаної деревини / Ліс. госп-во, ліс., папер. та деревооб. пром-сть // Міжвід. наук.-техн. зб. – Львів: НЛТУ України. – 2012, вип. 38. – С. 112-135.
 43. Наукові збірники праць: «Науковий вісник НЛТУ України», «Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість» та інші.

 

Робочі програми та плани дисципліни «Перероблення залишків деревини»

Робоча програма Перероблення залишків деревини

 

Питання до модулів та іспиту з дисципліни «Перероблення залишків деревини».