Титульні листи, завдання дипломних, курсових, бланки білетів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.03.2012  № 384

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 травня 2012 р.
за № 711/21024

Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації

Відповідно до статті 15Закону України «Про вищу освіту»та підпункту 18 пункту 4Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 410, а також з метою поліпшення організації підготовки кадрів з вищою освітою і вдосконалення документообігу у вищих навчальних закладах затвердження форми документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації.

Зокрема:

Завдання на бакалаврську дипломну роботу

Титульна сторінка до бакалаврської дипломної роботи

Титульна сторінка до магістерської роботи

Завданняна магістерську роботу

Робоча програма навчальної дисципліни

Екзаменаційний білет

Курсовий проект(робота) (титул)