Титульні листи, завдання дипломних, курсових, бланки білетів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.03.2012  № 384

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 травня 2012 р.
за № 711/21024

Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації

Відповідно до статті 15Закону України «Про вищу освіту»та підпункту 18 пункту 4Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 410, а також з метою поліпшення організації підготовки кадрів з вищою освітою і вдосконалення документообігу у вищих навчальних закладах затвердження форми документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації.

Зокрема:

Завдання на бакалаврську кваліфікаційну роботу

Титульна сторінка до бакалаврської кваліфікаційної роботи (спец. 205)

Титульна сторінка до бакалаврської кваліфікаційної роботи (напрям 6.0518)

Титульна сторінка до магістерської роботи

Завданняна магістерську роботу

Робоча програма навчальної дисципліни

Екзаменаційний білет

Курсовий проект(робота) (титул)