Вступна програма до бакалаврату

Вступ на програми бакалаврату (на базі середньої школи)

В НЛТУ України освітня діяльність провадиться відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України.

На асвітню програму “Деревообробні та меблеві технології”  спеціальності 187 “Деревообробні та меблеві технології” 

 

Навчання для здобуття ступеня бакалавра (перший рівень освіти) триває 3 роки 8 місяців (8 семестрів) за денною або заочною формами навчання.

Випускники бакалаврату можуть продовжити навчання в магістратурі.