Войтович Іван Герасимович. Наукова діяльність

Voytovych Ivan GerasimovichВОЙТОВИЧ ІВАН ГЕРАСИМОВИЧ

кандидат технічних наук, професор.

    Сфера наукових інтересів:


 

 • Виробництво виробів з деревини
  • технологія
  • обладнання
  • проектування підприємств
 • Навчання сучасним методам раціонального використання деревини – часткове вирішення проблеми зменшення лісистості
 • Дослідження режимів роботи та проектування малих біогазових установок об’ємом 10 – 20м3

Тема кандидатської дисертації: Дослідження процесу полірування поліефірних покриттів на деревині. Мінськ, БТІ, 1973 р.

 

Основні праці


 За період науково-педагогічної діяльності  опублікував понад понад 110 наукових праць у вітчизняних і зарубіжних виданнях. Серед них:

Статті

 1. Исследование процесса полирования полиэфирных покрытий на древесине. Автореферат диссертации ученной степени к.т.н.,1973.
 2. Определение возможности аналитического описания процес-са полирования полиэфирных покрытий на древесине. Лесной журнал, № 5. 1976.
 3. Сравнительные исследования процесса шлифования некоторых эфиопских пород древесины ( англ. язык). Бахр-Дар, Ефіопія, 1984.
 4. Шлифование криволинейных поверхностей древесины эластичными барабанами . Тезисы докладов XVIII научно-техн. конф. “Научно-технический прогресс в лесной и д/о промисловости”. УкрНДПО, Киев-1991.
 5. До питання стандартизації української деревообробної термінології.Тези міжн. конференції “Лісотехнічна освіта і наука на рубежі XXI ст.” УкрДЛТУ, Львів, 1995.
 6. Про використання іншомовних та регіональних термінів в українскій деревообробній лексиці /Проблеми української науково-технічної термінології. Львів, ДУ “Львівська політехніка” Тези доповідей 4-тої міжнародної наукової конференції, Львів 1995.
 7. Малі біогазові установки. 4-й міжнародний конгрес “Біоконверсія органічних відходів і охорона навколишнього середовища”, Київ, 1996.
 8. Навчання кращому використанню деревини чатсткове вирішення проблеми збільшення лісистості ( англ.). 12-та наукова  конференція відділу технології дерева, SGGW, Варшава, 1998.
 9. Керівництво щодо використання деревної маси для вироблення енергії для Карпатського регіону. Програма однорічних партнерських грантів ECOLINKS, Київ 2001.
 10. Результати анаеробного перероблення курячого посліду в біогаз  друк. Заходи 5-ої всеєвропейської конференції охорони навколишнього середовища “Довкілля Європи”. Праці Міжнародного Енергоекологічного Конгресу Енергетика, Екологія. Людина,27-28 березня 2003 р. Київ, ст. 153-155.
 11. Результати анаеробного перероблення каналізаційних стоків. Третя міжнародна науково-практична конференція “Нетрадиційні поновлювальні джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні”, Львів. 2005 р., с.71.
 12. Кластерний аналіз перспектив розвитку лісового комплексу України. Науковий вісник. Вип. 19.9, НЛТУ України, 2008, с.20-28.
 13. Cluster analysis of the forest and wood based industries of the Carpathian region of Ukraine and recommendations for cluster management, summary report. Scientifically-informative edition. «Design studio Gerdan-Graphic». – 2008 y.
 14. Кластерний підхід і кластерний аналіз у лісовому секторі друк. Конспект лекцій. Івано-Франківськ: Фоліант¸ 2010 р.

Авторські свідоцтва

 1. Авторское свидетельство “Утюжок для прижима шлифовальной ленты”. Друк №460988, Бюл.№ 7, 1975
 2. Авторское свидетельство “Утюжок для прижима шлифовальной ленты в ленточно-шлифовальном станке”.      Друк         №513836, Бюл.№ 18, 1976

Патенти

 1. Двостадійна установка для добування біогазу. 15.11.2000 Бюл. №6-11, Деклараційний патент на винахід
 2. Спосіб попередньої очистки біогазу в біо газових установках безперервної дії. 17.12.2001 Бюл. №1, Деклараційний патент на винахід

 

Зв’язок роботи із науковими програмами


 

Госпрозрахункова тематика:

 •  Дослідження можливості отримання біогазу з курячого посліду ЗАТ «Агрофірма «АВІС»;

Міжнародна діяльність:

 •  2000-2001-ECOLINKS. Що до використання біомаси для виробництва енергії для Карпатського регіону.
 •  2007-2009-FORZA. Швейцарсько-український проект «Кластерний аналіз лісового сектора Карпатського регіону України».
 •  2010-2012-IN2WOOD, FP7 Regions of knowledge. Впровадження і розвиток лісових кластерів

 

Напрями підготовки магістерських робіт


 

 •  Аналіз міцності на згин зубчастих шипових з’єднань масивної деревини
 •  Дослідження процесу шліфування деревних матеріалів шліф шкуркою з’єднаною в «петлю Мобіуса»
 •  Аналіз методів одержання криволінійних деталей за контуром і розроблення технологічного процесу в цеху з виготовлення гнутих меблів.

 2014 р.

Leave a Reply

Your email address will not be published.