Технологія м’яких меблевих виробів

Дисципліна “Технологія м’яких меблевих виробів” читаєтьсядля студентів за напрямом підготовки 6.051801 «Деревооброблювальні технології» спеціальністей 05180101 “Технології деревообробки” та 05180102 “Технології виробів з деревини” Мета – забезпечення професійної підготовки бакалаврів, закріплення теоретичних знань із загальноінженерних і спеціальних фахових предметів навчального плану та оволодіння навиками самостійної практичної діяльності для творчого рішення виробничих завдань з використанням передових світових досягнень науки та техніки на рівні вимог, визначених кваліфікаційною характеристикою бакалавра.

Суть дисципліни – дати знання про основні принципи класифікації i правила конструювання м’яких меблевих виробів, матеріали, методи розрахунку матеріалів, структуру технологічних процесів, завантаженість обладнання i якість продукції, організацію поточного виробництва, типові та прогресивні технологічні процеси, автоматизацію систем проектування та управління виробництвом.

Завдання дисципліни – підготовити студента-бакалавра, який вміє ставити і вирішувати завдання інженерного та наукового спрямування, розвивати логічне мислення та навики конструювання м’яких меблів, проектування технологічних процесів їх виготовлення, підготовка для виробничо-технічної, організаційно-управлінської, проектно-конструкторської і дослідницької діяльності в області створення і впровадження нових технологій м’яких меблевих виробів в деревообробній промисловості.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

а) знати:

 • професійні терміни i визначення;
 • – основні види і типи конструкцій м’яких меблевих виробів;
 • – основні види (властивості та вимоги) покривних, лицювальних та настилових матеріалів, пружин і пружинних блоків, основ та каркасів; комплектуючих і фурнітури для виготовлення м’яких меблевих виробів;
 • – методику розрахунку витрат сировини і матеріалів;
 • – методику розрахунку необхідної кількості обладнання;
 • – основні прийоми роботи з виготовлення окремих елементів та м’яких меблевих виробів в цілому;
 • – основні способи організації виробництва м’яких меблевих виробів;
 • – основні вимоги до якості та способи контролю якісних параметрів при виготовленні м’яких меблевих виробів.

б) вмiти:

 • проектувати м’які меблеві вироби різного призначення і конструкції;
 • – визначити припуски на механічну обробку матеріалів;
 • – розрахувати норми витрати матеріалів на виготовлення виробу;
 • – класифікувати та вибрати фурнітуру і комплектуючі матеріали для виготовлення виробу;
 • – класифікувати та вибрати настилові, ув’язувальні та прошивні матеріали;
 • – класифікувати та вибрати покривні і личкувальні матеріали;
 • – спроектувати технологічний процес виготовлення виробу;
 • – складати технологічні карти;
 • – розрахувати чи вибрати норми часу на виконання окремих технологічних операцій;
 • – розрахувати потребу в обладнанні;
 • – розробити план розташування обладнання в цеху;
 • – користуватися потрібною довідковою літературою.

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

ТЕМА 1. Загальна характеристика м’яких меблів.

Сучасний стан та перспективи розвитку м’яких меблів в Україні та за кордоном. Класифікація м’яких меблів. Характеристика основних типів м’яких меблів. Забезпечення екологічних нормативів у виробництві м’яких меблів.

ТЕМА 2. Конструкція і технологія виготовлення основ каркасів.

Загальні поняття про технологію виготовлення м’яких меблів. Класифікація і конструкція основ каркасів. Виготовлення каркасів із деревинних матеріалів. Виготовлення каркасів із полімерних матеріалів. Виготовлення каркасів із металів. Виготовлення каркасів із склопластиків. Забезпечення екологічних норм

ТЕМА 3. Комплектуючі вироби для виготовлення м’яких меблів.

Пружини і пружинні блоки. Еластичні і пружні сітки. Вироби із металу, фурнітура. Механізми трансформації. Забезпечення екологічних норм.

ТЕМА 4. Загальна характеристика та підготовка настилових, ув’язувальних та прошивних матеріалів.

Натуральні настилові матеріали. Синтетичні настилові матеріали. Рулонні настилові матеріали. Ув’язувальні та прошивні матеріали. Підготовка настилових матеріалів тваринного походження. Підготовка настилових матеріалів рослинного походження. Виробництво і підготовка гумованих настилових матеріалів. Підготовка синтетичних настилових матеріалів. Підготовка стрічок, ув’язувальних та прошивних матеріалів. Нормування витрати настилових матеріалів. Забезпечення екологічних нормативів.

ТЕМА 5. Загальна характеристика та підготовка покривних і лицювальних матеріалів.

Загальна характеристика тканин. Покривні тканини. Лицювальні тканини. Шкіра і шкірозамінники. Розкрій матеріалів та пошиття чохлів. Методика розрахунку норм витрати тканин. Забезпечення екологічних нормативів.

ТЕМА 6. Технологія виготовлення м’яких елементів.

Виготовлення м’яких елементів на пружинах і пружинних блоках. Виготовлення безпружинних м’яких елементів. Технологія оббивних робіт при виготовленні м’яких меблів. Меблі на каркасах із металу і синтетичних матеріалів. Виготовлення окремих елементів м’яких меблів. Проблеми екології.

ТЕМА 7. Остаточне складання м’яких меблів.

Складання, пакування і транспортування м’яких меблів. Контроль якості при виготовленні м’яких меблів. Екологізація у технологічних процесах меблевих виробництв.

ТЕМА 8.Сучасні способи організації виробництва м’яких меблів.

Засоби механізації при виготовленні м’яких меблів. Конвеєризація робіт при виготовленні м’яких меблів. Проблеми екології.

 

Теми практичних занять

 • Особливості конструювання м’яких меблів
 • Bcтуп. Структура практичних занять. Розробка габаритного креслення. Визначення функціональних розмірів.
 • Розробка складального креслення. Розробка конструкції виробу. Вибір типів з’єднань.
 • Розробка робочих креслень деталей та складальних одиниць.
 • Розрахунок норм витрат матеріалів на виріб
 • Розрахунок основних матеріалів.
 • Розрахунок допоміжних матеріалів.
 • Проектування технологічного процесу
 • Розробка карт технологічного процесу (маршрутної схеми технологічного процесу). Вибір та розрахунок норм часу на виконання операцій.
 • Розрахунок необхідної кількості обладнання та робочих місць. Оптимізація програми випуску виробів.
 • Розробка плану цеху
 • Креслення планувань виробничого обладнання i робочих місць дільниці (цеху).
 • Вивчення технологічного процесу виготовлення м’яких меблів в умовах виробництва.

 

Завдання для самостійної роботи

Модуль І

Особливості конструювання м’яких меблів

 • Ознайомитися з Каталогами міжнародних виставок „Деревообробка”, „КиївЕкспоМеблі”, „Меблеві технології, комплектуючі, текстиль”, „Примус”, „Львівський меблевий салон”, “Лісдеревмаш”, “Лісдеревпродукт”, “Галицькі контракти”, „Обладнання деревообробної промисловості”, “Лесдревмаш”, “Drema”, “Ligna”, “Xylexpo”, “ZOW”
 • Проаналізувати стан та перспективи розвитоку деревообробної та меблевої промисловості України
 • Зробити діагностику сектору м’яких меблів в Україні.
 • Проаналізувати конспект лекції (частина 1, 2)

Комплектуючі та настилові матеріали

 • Опрацювати статті, де висвітлено сучасні матеріали для виготовлення м’яких меблів в журналах: “Світ меблів і деревини”, „Меблеві технології”, „Оборудование и инструмент”, „Мебель для офиса”, „Про меблі”, “Деревообрабатывающая промышленность”, “Механическая обработка древесины”, “Мебель”, „Пионер”, ”“Зарубежный опыт”, „Покраска”, „Бизнес досье: деревообработка и мебель”, “Лісова, деревообробна і целюлозно-паперова промисловість”, „Фабрика мебели”, “Мебельный бизнес” „Woodbuziness”, „Woodworking”, „Furnitura”
 • Ознайомитися із прогресивними технологіями з виробництва м’яких меблів на передових підприємствах в газетах: „Стружка”, „Деревообробник”, „Новости деревообработки”, “Woodworking News”, „Holz-Zentralblatt”, “Gazeta Przemyslu Drzewnego”, Деревообрабатывающее производство Восточной Европы”
 • Проаналізувати використання новітніх матеріалів у м’яких меблевих виробах.
 • Проаналізувати конспект лекції (частина 3, 4)

Модуль ІІ 

Покривні і лицювальні матеріали та технологічні процеси виготовлення елементів м’яких меблевих виробів

 • Ознайомитися з Каталогами міжнародних виставок „Деревообробка”, „КиївЕкспоМеблі”, „Меблеві технології, комплектуючі, текстиль”, „Примус”, „Львівський меблевий салон”, “Лісдеревмаш”, “Лісдеревпродукт”, “Галицькі контракти”, „Обладнання деревообробної промисловості”, “Лесдревмаш”, “Drema”, “Ligna”, “Xylexpo”, “ZOW”
 • Проаналізувати використання новітніх покривних і лицювальних матеріалів у м’яких меблевих виробах.
 • Проаналізувати конспект лекції (частина 5, 6)

Технологія складання м’яких меблів

 • Опрацювати статті, де висвітлено сучасні технологічні рішення з виготовлення м’яких меблів в журналах: “Світ меблів і деревини”, „Меблеві технології”, „Оборудование и инструмент”, „Мебель для офиса”, „Про меблі”, “Деревообрабатывающая промышленность”, “Механическая обработка древесины”, “Мебель”, „Пионер”, ”“Зарубежный опыт”, „Покраска”, „Бизнес досье: деревообработка и мебель”, “Лісова, деревообробна і целюлозно-паперова промисловість”, „Фабрика мебели”, “Мебельный бизнес” „Wood buziness”, „Woodworking”, „Furnitura”
 • Ознайомитися із прогресивними технологіями з виробництва м’яких меблів на передових підприємствах в газетах: „Стружка”, „Деревообробник”, „Новости деревообработки”, “Woodworking News”, „Holz-Zentralblatt”, “Gazeta Przemyslu Drzewnego”, Деревообрабатывающее производство Восточной Европы”
 • Проаналізувати конспект лекції (частина 7, 8)

 

Методичні вказівки для викладання дисципліни:

 • 1. Дячун З.Й. Методичні вказівки по опрацюванню конструкторської документації меблів при виконанні курсових і дипломних проектів. – Львів., 1989.-99 с.
 • 2. Артемчук В. В. Вказівки по розрахунку норм витрат матеріалів у виробництві виробів з деревини. – Львів., 1990.-67 с.
 • 3. Методичні вказівки по курсовому і дипломному проектуванню. //Проектування технологічного процесу. – Львів., 1990.-82 с.
 • 4. Грицак С.А., Кушпіт А.С., Білий Я.М. Методичні вказівки “Дослідження фізико-механічних параметрів настилових матеріалів” для виконання лабораторних робіт з дисципліни “Технологія м’яких меблевих виробів (для студентів спеціальності 7.092.002). – Львів.НЛТУ України,-2007, 17 с.
 • 5. Грицак С.А., Кушпіт А.С., Білий Я.М. Методичні вказівки “Дослідження фізико-механічних параметрів меблевих тканин” для виконання лабораторних робіт з дисципліни “Технологія м’яких меблевих виробів (для студентів спеціальності 7.092.002). – Львів.НЛТУ України,-2007, 26 с.
 • 6. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу „ Технологія м’яких меблевих виробів ”. – Л.: НЛТУ України, 2011. – 40 с.

 

Рекомендована література

Базова

 • 1. Грицак С.А. Конспект лекцій з дисципліни “Технологія м’яких меблевих виробів”. Частина 1-8. – Львів, НЛТУУ, 2006.
 • 2. Бартасевич А.А. Технология производства мебели. – Мн.: Выш. шк., 2001. – 287 с.
 • 3. Бухтіяров В.П. Справочник мебельщика. – М.: Лесная пром-сть, 1985.– 360 с.
 • 4. Бобиков П.Л. Конструирование столярно-мебельных изделий. – М.: Лесн. пром-сть, 1985. – 230 с.
 • 5. Буглай Б.М. Технология изделий из древесины. – М.: Лесн. пром-сть, 1990. – 528 с.
 • 6. Войтович І.Г. Основи технології меблів та виробів з деревини: навч. посібн. – Львів: Інтелект-Захід, 2004. – 224 с.
 • 7. Войтович І.Г. Основи технології виробів з деревини: підручник. – Львів: ТзОВ «Країна ангелят», 2010. – 305 с.
 • 8. Гайда С.В. Матеріали для виготовлення виробів з деревини: навч. пос. – Л.: “ВМС”, 2000. – 160 с.
 • 9. Гайда С.В. Раціональне конструювання виробів з деревини: навч.-мет. пос. – Л.: “ВМС”, 2001.- 93 с.
 • 10. Дячун 3.Й. Конструювання меблів: Корпусні вироби: навч. посіб. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська акад.», 2007. – Ч.1. – 387 с.
 • 11. Дячун 3.Й. Конструювання меблів: Гратчасті та м’які вироби: навч. посіб. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська акад.», 2011. – Ч.2. –482 с.
 • 12. Дячун 3. Й. Основи взаємозамінюваності конструювання меблів. – Львів: Афіша, 2002 – 134 с
 • 13. Костриков П.В. Производство гнутоклееной мебели. – М.: Лесн. пром-сть, 1982. – 221 с.
 • 14. Тарасенко В.М. Конструирование и произв. плетеной мебели. М.: Лесн. пром-сть, 1983. – 220 с
 • 15. Шостак В.В., Григор’єв А.С., Савчук Я.І., Пишник І.М. Деревообробні верстати загального призначення: підручник. – К.: Знання, 2007. – 279 с.
 • 16. Фурин А.И. Производство мягкой мебели. – М., Высш. шк., 1988.-271 с.
 • 17.Каталог мебельной фурнитуры. Киев.-1990, 608 с.
 • 18.Мебель: конструкция, размеры и материалы. Сборник руководящих технических материалов. Часть 2. Мебель для сидения и лежания.

Допоміжна

 • 1. Кійко О.А, Якуба М.М., Войтович І.Г., Прокопович О.Р. Кластерний підхід і кластерний аналіз у лісовому секторі : конспект лекцій. – Івано-Франківськ: Фоліант., 2010. – 260 с.
 • 2. Гайда С.В. Екологізація навчальних дисциплін : проблеми, навчання, виробництво, пріоритети / Метод. посібник. – Львів: НЛТУ України, 2012. – 52 с.
 • 3. Наукові збірники праць: «Науковий вісник НЛТУ України», «Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість» та інші.
 • 4. Журнали: „Меблеві технології”, „Оборудование и инструмент”, „Мемель для офиса”, „Про меблі”, „Wood buziness”, „Фабрика мебели”, “Деревообрабатывающая промышленность”, „Furnitura” “Механическая обработка древесины”, “Мебель”, „Пионер”, ”“Зарубежный опыт”, „Покраска”, Мебельный бизнес”, „Бизнес досье: деревообработка и мебель”, “Лісова, деревообробна і целюлозно-паперова промисловість”, “ „Woodworking” та ін.
 • 5. Газети „Деревообробник”, „Новости деревообработки”, „Стружка”, „Holz-Zentralblatt”, “Gazeta Przemyslu Drzewnego”, Деревообрабатывающее производство Восточной Европы”, “Woodworking News” та ін.
 • 6. Каталоги міжнародних виставок „Деревообробка”, „КиївЕкспоМеблі”, „Меблеві технології, комплектуючі, текстиль”, „Примус”, „Львівський меблевий салон”, “Лісдеревмаш”, “Xylexpo”, “ZOW” “Лісдеревпродукт”, “Галицькі контракти”, „Обладнання деревообробної промисловості”, “Лесдревмаш”, “Drema”, “Ligna” та ін.

 

Список сайтів виробників та постачальників меблевої та деревообробної промисловості,які необхідні для пошуку інформації в мережі Інтернет під час вивчення дисципліни„Технологія м’яких меблевих виробів”

Сайти періодичних видань

Назва

Сайти

 
 

Журнали:

   
 

„Оборудование и инструмент”,

www.info-ua.com

 
 

“Мебель”,

www.zpts.pl

 
 

„Пионер”,

www.pioner-magazine.com.tw

 
 

„Покраска”,

www.pokraska.com.ua

 
 

„Wood buziness”,

www.iberus.kiev.ua

 
 

„Деревообробник”,

www.derevo.com.ua

 
 

Каталоги міжнародних виставок:

   
 

„Деревообробка”,

www.galexpo.lviv.ua

 
 

„КиївЕкспоМеблі”,

www.expofurniture.kiev.ua

 
 

Выставки и презентации

www.vip.dp.ua.vist.ptp

 
 

„Меблеві технології, комплектуючі, текстиль”,

www.kmkya.kiev.ua

 
 

„Примус”,

www.primus-exhibitions.com.ua

 
 

“Лісдеревмаш”,

www.acco.com.ua

 
 

“Drema”,

www.meble.mpt.com.pl

 
 

“Xylexpo”,

www.xylexpo.com

 
 

“ZOW”

www.zow.info

 

Сайти фірм з виробництва фурнітури

Фірми

   
 

GAMET

www.gamet.com.pl

 
 

HAFELE

   
 

BLUM

   

Сайти фірм з виробництва деревообробного обладнання

Фірми

   
 

Rojek

www.rojek-lviv.ua

 

Сайти фірм з виробництва матеріалів

Фірми

   
 

SWISSPAN

www.wbm.ua

 
 

Kronopol

www.kronopol.ua

 


Інформаційні ресурси

 •  ACIMALL: Італійська асоціація виробників деревообробного обладнання та інструменту // The Italian Manufacturers Association Woodworking Machinery and Tool www.acimall.com
 • VDMA-FV HOLZ: Некомерційне об’єднання, що представляє інтереси галузевих верстатобудівних підприємств Німеччини на загальнофедеральному і на міжнародному рівні // Non-profit association that represents the interests of the industrial machine tool enterprises in Germany at the federal and international level. www.wood.vdma.org
 • AFEMMA: Асоціація виробників деревообробного обладнання, інструменту і виробів з деревини Іспанії // Spanish Association of Woodworking Machinery, Tools. Equipment and Products Manufacturers. https://www.afemma.com.
 • DEREVO.info – інформаційний портал деревообробної галузі. www.derevo.info.
 • Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість : Науково-технічний збірник [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресуру: Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua.

 

Питання до модулів та іспитів


 

Leave a Reply

Your email address will not be published.