Освітні програми спеціальності 187 Деревообробні та меблеві технології

Спеціальність 187 Деревообробні та меблеві технології

Випускники спеціальності  є фахівцями з технології лісопиляльного, меблевого, столярно-будівельного, тарного виробництв, сушіння і захисту деревини, дерев’яного домобудування, проектування процесів деревооброблення та виробів з деревини.

Спеціалізації  крім базової  “технологічної” освіти додатково дозволяють отримати поглиблені знання з фахових дисциплін  вибіркових предметів та набути практичного досвіду з використання прогресивних матеріалів, конструювання та розроблення сучасних технологічних процесів з виготовлення меблевих виробів, навичок ведення підприємницької діяльності,  створення та підтримки малого підприємства, яке виготовлятиме і успішно реалізовуватиме інноваційні вироби у царині меблевого виробництва та деревообробки.

Перший (бакалаврський) рівень  освіти має спеціалізації.

 Мета програми “Деревообробні та меблеві технології”

Надати здобувачам теоретичні знання, практичні уміння і навички та компетентності
достатні для успішного виконання професійних обов’язків та вирішування практичних
проблем у деревообробній галузі та виробництві меблевих виробів, на підприємствах і
організаціях лісової промисловості, розроблення заходів з підвищення ефективності
існуючих технологічних процесів галузі та збереження довкілля, враховуючи вимоги
сталого розвитку.

pdf 1 ОПП “”Деревообробні та меблеві технології” – БАКАЛАВР

 

 Мета програми “Інноваційні стартапи деревообробної та меблевої галузей”
Підготовка фахівців, здатних розв’язувати спеціалізовані завдання та вирішувати
прикладні проблеми професійної діяльності у сфері деревообробних та меблевих
технологій, створення інноваційних продуктів та послуг, приватного підприємництва.Фахівці готуються для організаційно-управлінської, господарської та інвестиційної
діяльності в галузі деревообробних та меблевих технологій.
pdf 1 ОПП “Інноваційні стартапи деревообробної та меблевої галузей” БАКАЛАВР

Другий  (магістерський) рівень  освіти має спеціалізації.

 

Мета програми “Технології виробів з деревини”
Надати здобувачам теоретичні знання, практичні уміння і навички та інші компетентності
достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю
“Деревообробні та меблеві технології” у виробничих умовах та освітньому середовищі, а
також пов’язаних з аналізом, синтезом, розробленням та здатністю впроваджувати у
виробництво науково-обґрунтованих технологічних рішень та ідей, враховуючи вимоги
сталого розвитку.
pdf 1 ОПП “Технології виробів з деревини” МАГІСТР

 

Мета програми “Технології деревообробки”
Надати здобувачам теоретичні знання, практичні уміння і навички та інші компетентності
достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю
“Деревообробні та меблеві технології” у виробничих умовах та освітньому середовищі, а
також пов’язаних з аналізом, синтезом, розробленням та здатністю впроваджувати у
виробництво науково-обґрунтованих технологічних рішень та ідей, враховуючи вимоги
сталого розвитку.
pdf 1 ОПП “Технології деревообробки” – МАГІСТР