Кійко Орест Антонович. Наукова діяльність

koa-foto-nКІЙКО ОРЕСТ АНТОНОВИЧ

доктор технічних наук, професор

Сфера наукових інтересів:


 • Технологія деревооброблення і меблевого виробництва;
 • Абразивне оброблення деревини і деревних матеріалів;
 • Кластерний аналіз. Створення і аналіз лісових кластерів.

Народився 15 травня 1965р.  у м. Львові

 Кандидатську дисертацію захистив у 1995 р: «Підвищення ефективності шліфування деревини бука жорстко-пружними абразивними інструментами».

Докторську дисертацію на тему: «Науково-технічні основи процесу калібрування-шліфування деревинностружкових плит жорстким абразивним інструментом» захистив у жовтні 2008 р.

 

Основні праці


За період наукової діяльності  опублікував понад  150 наукових праць у вітчизняних і зарубіжних виданнях, серед них:

Статті:

 1. Кійко О. А. Калібрування-шліфування деревностружкових плит жорсткими абразивними інструментами: монографія / Орест Антонович Кійко. – Львів: Панорама, 2005. – 204с.
 2. Kiyko О. А. Influence thickness of particleboard on basic indexes of calibration-grinding process / О. А. Kiyko // Composite Wood Materials: collection of the advanced studies of IV-th International Symposium. – Zvolen: Technical University. – 2002. – P. 57-59.
 3. Кійко О. А. Спрацювання жорсткого абразивного циліндра за його період стійкості у процесі калібрування-шліфування деревностружкової плити / О. А. Кійко // Науковий вісник УкрДЛТУ: збірник науково-технічних
  праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2003. – Вип. 13.4. – С. 93-101.
 4. Кійко О. А. Роботоздатність жорсткого абразивного циліндра у процесі калібрування-шліфування плити MDF /О. А. Кійко // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість: міжвідомчий науково-технічний збірник. – Львів: УкрДЛТУ. – 2004. – Вип. 29. – С. 117-124.
 5. Кійко О. А. Довжина процесу калібрування-шліфування фанери жорстким абразивним інструментом багатошарової структури /О. А. Кійко // Світ меблів і деревини: науково-виробничий журнал. – 2004. – № 3. – С.39-41.
 6. Кійко О. А. Шляхи зменшення кількості браку засобами імітаційного моделювання та з використанням концепції «шість сигма» у процесі калібрування-шліфування ДСП /О. А. Кійко// Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України. – 2006. – Вип.16.6. – С. 103-110.
 7. Кійко О. А. Comparison of dimensions of hard abrasive cylinder moving in the process of one-sided and bilateral processing of wooden board materials /О. А. Кійко // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість: міжвідомчий науково-технічний збірник. – Львів: НЛТУ України. – 2008. – Вип. 34. – С. 80-83.
 8. Кійко О. А. Кластерний аналіз перспектив розвитку лісового комплексу України  /О. А. Кійко, М. М. Якуба, І.Г. Войтович, A. Shulte, U. Kies, D. Klein // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.9. – С. 20-28.
 9. Кійко О. А. Кластерний підхід і кластерний аналіз у лісовому секторі: конспект лекцій / О.А. Кійко, М.М. Якуба, І.Г. Войтович, О.Р. Прокопович. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2010. – 268 с.
 10. Кійко О. А. Методичний посібник для виконання і оформлення курсових проектів з дисципліни «Технологія корпусних меблевих виробів» та випускових кваліфікаційних робіт (дипломних проектів) / О.А. Кійко, В.О. Маєвський, Л.В. Салапак. – Львів: Редакційно-видавничий центр НЛТУ України, 2010. – 83 с.

Патенти:

 1. Авторське свідоцтво №1583275, кл. В 24 D, 5/06, 1988. Шлифовальный инструмент / Багрійчук В.О. Петришак І.В. Кійко О. А. / Опубліковано 05.06. 1988 р.
 2. Декл. пат. на корисн. модель 12975 Україна, МПК (2006) В27С 1/06. Спосіб контролю товщини деревинних плитних матеріалів у процесі шліфування абразивними циліндрами / Дудюк Д. Л., Голубець В. М., Кенс І. Р., Алещенко О. Г., Кійко О. А.; заявник та патентовласник УкрДЛТУ – № u2005 07116 ; заявл. 18.07.05 ; опубл. 15.03.06, Бюл. № 3.

 

Підготовка наукових кадрів


Кількість аспірантів -1

Кількість здобувачів -2

Кількість захищених робіт аспірантами і здобувачами – 1

 

Наукові програми


 Був науковим керівником проекту у Національному лісотехнічному університеті України «Розвиток лісових кластерів і заходи реалізації спільного  для шести регіонів стратегічного плану дій щодо регіональних інтелектуальних інновацій», що виконувався згідно з планом сьомої рамкової програми комісії Європейського співтовариства (№ 245457; IN2WOOD; Forest Clusters Development and Implementation Measures of a 6-Region Strategic Joint Action Plan for Knowledge-based Regional Innovation (FP7-REGJONS-2009- 1)). Термін виконання – 2 роки та 6 місяців (30 місяців), починаючи з 01.01.10. Замовник: Комісія Європейського співтовариства.

Приймав участь у таких науково-дослідних роботах,  виконуючи обов’язки відповідального виконавця:

 • ДБ 34.07-2000 “Дослідження технологічних параметрів процесу шліфування деревини і деревинних матеріалів абразивним інструментом багатошарової структури ”, номер державної реєстрації 0101V001051;
 • ДБ 08.15-09-2003 “Створення конкурентно-спроможних засобів абразивної обробки деревинних матеріалів з автоматизованими системами керування”, номер державної реєстрації 0103U000081;
 • ДБ 16.08-07-2003 “Розвиток теорії еколого-енергооощадного оброблення деревини та виробництва меблів”, номер державної реєстрації 0103U000083.

Член Науково-методичної комісії з деревооброблювальних технологій (051801 ) МОН України. 

 

Міжнародна діяльність


International Projects

 1. International Projects Cluster Analysis Forest Carpathian region of Ukraine.
 2. IN2WOOD. Forest Clusters Development and Implementation Measures ofa 6-Region Strategie Joint Action Plan for Knowledge-based Regional lnnovation.

 

Напрями підготовки магістерських робіт


 • Технологічні процеси виготовлення меблевих виробів;
 • Використання сучасного програмного забезпечення при створенні і аналізі технологічних процесів виготовлення меблевих виробів ;
 • Дослідження та удосконалення методів та інструментів абразивного оброблення деревини і деревних матеріалів;
 • Дослідження технологічних процесів виготовлення меблевих щитів.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.