RERAM – проект FP7-INCO у сфері лісового господарства та деревообробки

Map of RERAM participants and partner regions

 RERAM – Bridging Gaps between R2I in Resource Efficiency and Raw Materials Forschung und Innovation für Ressourceneffizienz in der Holzindustrie  ( https://www.reram.eu)


 

 Map of RERAM participants and partner regions

 

Резюме проекту – ключові факти
 

RERAM– це проект міжнародної співпраці, фінансований 7-ю Рамковою Програмою Європейської Комісії у сфері охорони клімату, ефективності ресурсів та сировини.
Це один з небагатьох проектів FP7-INCO у сфері лісового господарства та деревообробки.
Основною метою проекту є посилення співпраці та координації науки та технологічних інновацій між ЄС та країнами програми Європейської Політики Сусідства, особливо у Східній Європі.

 

Консорціум: 11 партнерів із 9 країн: ЄС: Німеччина, Бельгія, Австрія, Польща;  Країни ЄПС: Україна, Молдова, Грузія, Арменія, Азербайджан

Тривалість проекту: 01/06/2014 – 31/05/2016 (2 роки )

Загальний бюджет: 1,3 млн євро, внесок ЄС 990,250 євро

Координатор проекту RERAM Міжнародний Інститу Лісу та Деревини Північної Рейн-Вестфалії в Університеті Мюнстера, авторитетний центр компетенції з Німеччини у сфері лісової екології, лісового господарства та деревини, а також міжнародної співпраці.


Історія та цілі

Зростаючий попит на сировину в ЄС збільшує тиск на лісові ресурси у Східній Європі. Нестале ведення лісового господарства та неефективні методи заготівлі деревини у Карпатському регіоні України та Молдові та у Кавказькому регіоні (Грузія, Арменія, Азербайджан) призводить до значних втрат у лісових територіях та далекосяжних ефектів, таких, як руйнівні паводки.

Проект RERAM націлений на деревообробну промисловість, які є місцевими споживачами деревини, а також частиною проблеми через неефективне надмірне використання сировини.
Практичні технології вдосконаленого сталого використання сировини та ресурсів маловідомі або поки що недоступні.

Чотири загальні цілі включають:

 1. Підвищення обізнаності щодо потенціалу ефективності використання ресурсів вздовж ланцюжка доданої вартості.
  Лісове господарство –  первинна обробка деревини – вторинне виробництво деревини.
 2. Оптимізація шляхів переробки деревини на малих і середніх підприємствах шляхом запровадження інноваційних технологій, процесів й методів планування.
 3. Просування потенціалу конкурентоспроможної науково-дослідницької роботи інноваційних кластерів  шляхом запровадження нових бізнес-моделей, чистішого виробництва та спільних процесів.
 4. Посилення регіональної та міжнародної співпраці у ланцюжку цінності знань посередництвом спільних заходів, передачі знань та розповсюдження інформації серед учасників R2I

У проекті головна увага приділяється заходам ефективного спілкування, аби привернути увагу представників лісового господарства й деревообробки до питання ефективності ресурсів та продемонструвати технічні й організаційні рішення, а також створити мережу схожих діючих ініціатив та заходів з метою активізувати можливі зв’язки та ширше розповсюдження у регіоні ЄПС.


 

Стан справ та бачення

Чому головну увагу приділено деревообробному сектору східних країн ЄПС?

«Лісовий та деревообробний сектор» (лісогосподарський сектор) – це основа економіки: тут створюється стале зростання та необхідні робочі місця у малих та середніх підприємствах сільської місцевості, на основі підвищення цінності численних лісових ресурсів.

Вражаюча універсальність такої сировини, як деревина та вироби з неї відкривають особливі можливості покращення сталого виробництва та пом’якшення наслідків зміни клімату: це є єдиний ресурс, який є одночасно і поновлюваним, придатним і для повторної переробки, і для повторного використання, багаторазовим, а ще і здатним простим шляхом знижувати викиди вуглецю шляхом здатності лісових масивів поглинати вуглець, а також здатності виробів з деревини накопичувати та заміщувати вуглецевоємні матеріали.

Основні характеристики лісогосподарського сектору у східних країнах ЄПС

 • Східні країни ЄПС володіють значними, але менш розвинутими лісовими ресурсами, і мають менше тиску на землю, ніж у Західній Європі. Постійно зростаючий попит на деревину як сировину в ЄС призводить до збільшення імпорту сировинний матеріалів та зростаючий тиск на ліси, в яких є значні недовикористані деревинні ресурси.
 • Сьогодні регіон ЄПС набуває все більшого значення як стратегічно новий ринок для постачання сировинних матеріалів, маючи при цьому свої недоліки, такі, як нелегальна заготівля та торгівля деревиною, перенесення діяльності в офшорні зони, запекла конкуренція, корупція і т.д.
 • У деревообробці переважають малі та середні підприємства, які споживають величезну кількість сировини на кожного працівника, а також в цілому. Вони заново створюються у пост-соціалістичних країнах, й могли б мати більший вплив на регіональне виробництво, зайнятість та додану вартість.
 •  Однак, ці МСП в основному не мають належних організаційних структур та персоналу для провадження конче необхідних заходів з підвищення ефективності ресурсів. Для такої зміни необхідні адаптовані, придатні для використання технологічні настанови, яких наразі не існує, оскільки існуючі правила й посібники занадто складні, особливо для застарілого обладнання, яке все ще використовується у країнах ЄСП.
 •  Посилення національного потенціалу зростання деревообробних МСП у країнах ЄСП сприятиме підвищенню привабливості й кількості внутрішніх й міжнародних інвестицій, й матиме позитивні внутрішні та зовнішні наслідки, в т.ч. для створення робочих місць, збільшення доданої вартості, зниження експорту сировини / деревини.

 

Бачення RERAM

Лісовий та деревообробний сектор у східних країнах ЄПС

 •  Стикається із серйозною суспільною проблемою сучасного нестійкого виснаження своїх лісових ресурсів та деревинних матеріалів,
    але він чітко демонструє можливості для покращення у сфері підвищення ефективності використання сировини та технологічної модернізації.
 • Шляхом переналагоджування підприємств тв. Інфраструктури R2I даний сектор зможе отримати більший прибуток від інвестицій у природний, людський та економічний капітал, і в той же час знизити викиди парникових газів, добувати і експортувати менше природних ресурсів, створювати менше відходів та пом’якшити соціальні нерівності.

 

Основні заходи й результати

У проекті головна увага приділяється заходам ефективного спілкування, аби привернути увагу представників лісового господарства й деревообробки до питання ефективності ресурсів та продемонструвати технічні й організаційні рішення.
Повчальні візити на підприємства, заходи з навчання та коучингу, а також широке розповсюдження результатів проекту будуть націлені на місцевих підприємців. Будуть пропонуватись новаторські пілотні проекти.
У проекті RERAM також буде створено мережу схожих діючих ініціатив та заходів для активування позитивних синергій та широкого інформування громадськості у регіону ЄПС.

Основні очікувані результати

 • Стан справ щодо використання ресурсів й сировини в регіональному розрізі: глобальний галузевий аналіз ланцюжку ліс-деревина та само оціночні опитування деревообробних підприємств
 • «Тренінг для тренерів» для менеджерів ефективності: підвищення спроможності регіональних посередників у питаннях ефективності сировини та управління кластерами
 • Перевірка реального стану справ та бенчмаркінг ефективності сировинних матеріалів: практичне опитування та коучинг представників деревообробних підприємств для підвищення їх обізнаності
 • Посібник «Ефективність використання ресурсів у деревообробних малих та середніх підприємствах»: технологічні настанови на 5 національних мовах щодо покращення використання сировини у деревообробній галузі
 • Регіональний діалог між наукою та інноваціями: модеровані громадські події та круглі столи із залученням зацікавлених сторін й політиків для започаткування діалогу й консенсусу задля сталої ефективності ресурсів
 • Інструментарій з деревинних інновацій: порт фоліо послуг з управління кластерами для впровадження заходів покращення ефективного використання сировини у країнах ЄПС
 • Міжрегіональні кластери-побратими: нові міжрегіональні партнерства між підприємствами й наукою
 • Діяльність з пропагування й кластеризації R2I: координація спільної діяльності, що становить взаємний інтерес, із поточними проектами R2I та численними асоційованими партнерами у східних країнах ЄПС
 • Регіональні стратегії R2I та експлуатаційний план: започаткування нових спільних пілотних проектів для Ресурсо-Ефективного Лісвого Сектору у східних країнах ЄП

 

Структура проекту

Проект RERAM структуровано у шість взаємопов’язаних робочих пакетів, націлених на різні цільові групи:

 • РП 1 Координація Менеджмент проекту та керівництво / Координатор – МЦЛД
 •  РП 2 Регіональний стан справ. Дослідження, опитування, регіональний аналіз / Лідер РП – НЛТУУ
 • РП 3 Підвищення обізнаності підприємств.Навчання МСБ, коучинг, візити на підприємства / Лідер РП – ХКШ
 • РП 4 Підтримка кластерів. Діалоги R2I, інструментарій деревинних інновацій / Лідер РП – ХКШ
 • РП 5 Стратегії R2I. Регіональні плани R2I, пілотні проекти / Лідер РП – МЦЛД
 • РП 6 Розповсюдження. Спільні зв’язки з громадськістю та спілкування / Лідер РП ЗУЛ (Грузія) та ФОРЗА (Україна)