Технологія спеціальних деревообробних виробництв

Дисципліна “ Технологія спеціальних деревообробних виробництв ” читається для магістрів спеціальності 187 “Деревообробні та меблеві технології”,  спеціалізацій “Технології виробів з деревини”  та “Технології деревообробки”.

Мета – забезпечення професійної підготовки , закріплення теоретичних знань із загальноінженерних і спеціальних фахових предметів навчального плану та оволодіння навиками самостійної практичної діяльності для творчого рішення виробничих завдань з використанням передових світових досягнень науки та техніки на рівні вимог, визначених кваліфікаційною характеристикою спеціаліста.

Суть дисципліни – дати знання про основні принципи класифікації i правила конструювання товарів народного споживання з деревини, матеріали, методи розрахунку матеріалів, структуру технологічних процесів, завантаженість обладнання i якість продукції, організацію поточного виробництва, типові та прогресивні технологічні процеси, автоматизацію систем проектування та управління виробництвом.

Завдання дисципліни – формування у студентів вміння ставити і вирішувати завдання інженерного та наукового спрямування, розвивати логічне мислення та навики конструювання спортінвентаря, музичних інструментів, бочкової тари, багету, олівців та сірників, проектування технологічних процесів їх виготовлення, підготовка для виробничо-технічної, організаційно-управлінської, проектно-конструкторської і дослідницької діяльності в області створення і впровадження нових технологій.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

а) знати:

 • – професійні терміни i визначення;
 • – основні види і типи конструкцій спортінвентаря, музичних інструментів, бочкової тари, багету, олівців та сірників;
 • – основні види (властивості та вимоги) сировини для їх виготовлення;
 • – основні види комплектуючих та фурнітури для виготовлення спеціальних виробів із деревини;
 • – методику розрахунку витрат сировини і матеріалів;
 • – методику розрахунку необхідної кількості обладнання;
 • – основні прийоми роботи з виготовлення окремих елементів та виробів в цілому;
 • – основні способи організації виробництва;
 • – основні вимоги до якості та способи контролю якісних параметрів при виготовленні вказаних виробів.

б) вмiти:

 • – дати аналіз структури різних видів спеціальних виробництв;
 • – проаналізувати стан та передбачити перспективи розвитку спеціальних видів деревообробних виробництв;
 • – аналізувати конструкції різних видів спортінвентаря із деревини;
 • – вибрати та розрахувати норми витрати матеріалів на виготовлення виробу;
 • – скласти загальну схему технологічного процесу;
 • – підібрати обладнання, визначити його продуктивність і завантаженість;
 • – скласти карти технологічного процесу;
 • – розрахувати чи вибрати норми часу на виконання окремих технологічних операцій;
 • – розрахувати потребу в обладнанні;
 • – скласти плани дільниць та цехів;
 • – розробляти конструкції дерев’яних музичних інструментів (ДМІ);
 • – вибрати та розрахувати норми витрати матеріалів на виготовлення ДМІ;
 • – скласти загальну схему технологічного процесу;
 • – підібрати обладнання, визначити його продуктивність і завантаженість;
 • – скласти карти технологічного процесу;
 • – розрахувати чи вибрати норми часу на виконання окремих технологічних операцій;
 • – розрахувати потребу в обладнанні;
 • – скласти плани дільниць та цехів;
 • – класифікувати бочкову тару з деревини та вибрати матеріали для її виготовлення;
 • – вибрати та розрахувати норми витрати матеріалів на виготовлення бочкової тари;
 • – скласти загальну схему технологічного процесу;
 • – підібрати обладнання, визначити його продуктивність і завантаженість;
 • – скласти карти технологічного процесу;
 • – розрахувати чи вибрати норми часу на виконання окремих технологічних операцій;
 • – розрахувати потребу в обладнанні;
 • – скласти плани дільниць та цехів;
 • – класифікувати багет;
 • – вибрати та розрахувати норми витрати матеріалів на виготовлення багету;
 • – розробити рецептуру левкасної та накатної маси;
 • – скласти карти технологічного процесу;
 • – скласти плани цехів і дільниць;
 • – класифікувати олівці;
 • – вибрати та розрахувати норми витрати матеріалів на виготовлення олівців;
 • – розробити рецептуру та технологію виготовлення стержнів;
 • – скласти загальну схему технологічного процесу виготовлення олівців;
 • – аналізувати режими склеювання;
 • – класифікувати сірники;
 • – підібрати сировину і матеріали;
 • – скласти карти технологічного процесу виготовлення сірників;
 • – користуватися потрібною довідковою літературою.

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Технологія виготовлення спортивного iнвентаря

ТЕМА 1. Загальна характеристика спортивного iнвентаря iз деревини.

ТЕМА 2. Технологічний процес виготовлення лиж.

ТЕМА 3. Опорядження лиж.

Технологія виготовлення дерев’яних музичних інструментів

ТЕМА 4. Загальна характеристика дерев’яних музичних інструментів.

ТЕМА 5. Механічна обробка деревини при виготовленні ДМІ.

ТЕМА 6. Опорядження музичних інструментів.

Технологія виготовлення бочкової тари

ТЕМА 7. Загальна характеристика тари.

ТЕМА 8. Технологія виготовлення бондарних виробів.

Технологія виготовлення багету

ТЕМА 9. Загальна характеристика багету.

ТЕМА 10. Технологія виготовлення багету.

Технологія виготовлення олівців

ТЕМА 11. Виробництво олівцевих дощечок.

ТЕМА 12. Виробництво стержнів для олівців.

ТЕМА 13. Технологічний процес виготовлення олівців.

Технологія виготовлення сірників

ТЕМА 14. Підготовка сировини при виготовленні сірників.

ТЕМА 15. Технологічний процес виготовлення сірників.


Програма дисципліни:

Робоча програма дисципліни “ Технологія спеціальних деревообробних виробництв ” для магістрів спеціальності 187

Питання до модулів та іспитів


 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ:

 • 1. С.А. Грицак, Я.П. Бугаєнко, Я.М. Білий. Методичні вказівки по вибору індивідуальних завдань з дисципліни “Технологія спеціальних деревообробних виробництв”: – Львів, УкрДЛТУ, 1998. – 16 с.
 • 2. Бугаєнко Я.П., Грицак С.А., Білий Я.М. Методичні вказівки для вибору і проектування технологічних процесів виготовлення бочкової тари в курсовому та дипломному проектуванні.: – Львів, УкрДЛТУ, 2001. – 64 с.
 • 3. Дячун З.Й. Методичні вказівки по опрацюванню конструкторської документації меблів при виконанні курсових і дипломних проектів. – Львів., 1989.-99 с.
 • 4. Артемчук В. В. Вказівки по розрахунку норм витрат матеріалів у виробництві виробів з деревини. – Львів., 1990.-67 с.
 • 5. Методичні вказівки по курсовому і дипломному проектуванню. //Проектування технологічного процесу. – Львів., 1990.-82 с.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

 • 1. Грицак С.А. Конспект лекцій з дисципліни “Технологія спеціальних деревообробних виробництв”. Частина 1-6. – Львів, УкрДЛТУ, 2004.
 • 2. Вінтонів І.С., Сопушинський І.М., Тайшінгер А. Деревинознавство: навч. посібн. – Львів: Апріорі, 2007. – 312 с.
 • 3. Гайда С.В. Матеріали для виготовлення виробів з деревини: навч. пос. – Л.: “ВМС”, 2000. – 160 с.
 • 4. Гайда С.В. Раціональне конструювання виробів з деревини: навч.-мет. пос. – Л.: “ВМС”, 2001.- 93 с.

Допоміжна

 • 1. Морозов Н.А. Специальные деревообрабатывающие производства. – М.: Гослесбумиздат, 1954.
 • 2. Кививяли Б.Т., Аркин Я.Г., Свердлов С.И. Лыжи – М.:”Лесная пром-сть”,1970.-144с.
 • 3. Воробьев А.И. Производство и ремонт деревянных бочек. – М., 1980.
 • 4. Замокин В.В. Производство багета на деревообрабатывающих предприятиях. -М.: Лесная пром-сть., 1961.
 • 5. Проха Ф.И. Производство багета. – М.: Гослесбумиздат. 1960.
 • 6. Бобрикова Т. И. Производство карандашей. – Томск: Западносибирское книжное издательство. Томское отделение, 1975.
 • 7. Зыков Ф.И. Основы технологии и оборудование в производстве лущеного шпона и сырой спичечной соломки. – М.: Лесная пром-сть., 1991.
 • 8. Кійко О.А, Якуба М.М., Войтович І.Г., Прокопович О.Р. Кластерний підхід і кластерний аналіз у лісовому секторі : конспект лекцій. – Івано-Франківськ: Фоліант., 2010. – 260 с.
 • 9. Гайда С.В. Екологізація навчальних дисциплін : проблеми, навчання, виробництво, пріоритети / Метод. посібник. – Львів: НЛТУ України, 2012. – 52 с.
 • 10. Наукові збірники праць: «Науковий вісник НЛТУ України», «Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість» та інші.
 • 11. Журнали: „Меблеві технології”, „Оборудование и инструмент”, „Мемель для офиса”, „Про меблі”, „Wood buziness”, „Фабрика мебели”, “Деревообрабатывающая промышленность”, „Furnitura” “Механическая обработка древесины”, “Мебель”, „Пионер”, ”“Зарубежный опыт”, „Покраска”, Мебельный бизнес”, „Бизнес досье: деревообработка и мебель”, “Лісова, деревообробна і целюлозно-паперова промисловість”, “ „Woodworking” та ін.
 • 12. Газети „Деревообробник”, „Новости деревообработки”, „Стружка”, „Holz-Zentralblatt”, “Gazeta Przemyslu Drzewnego”, Деревообрабатывающее производство Восточной Европы”, “Woodworking News” та ін.
 • 13. Каталоги міжнародних виставок „Деревообробка”, „КиївЕкспоМеблі”, „Меблеві технології, комплектуючі, текстиль”, „Примус”, „Львівський меблевий салон”, “Лісдеревмаш”, “Xylexpo”, “ZOW” “Лісдеревпродукт”, “Галицькі контракти”, „Обладнання деревообробної промисловості”, “Лесдревмаш”, “Drema”, “Ligna” та ін.

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 • ACIMALL: Італійська асоціація виробників деревообробного обладнання та інструменту // The Italian Manufacturers Association Woodworking Machinery and Tool  https://www.acimall.com
 • VDMA-FV HOLZ: Некомерційне об’єднання, що представляє інтереси галузевих верстатобудівних підприємств Німеччини на загальнофедеральному і на міжнародному рівні // Non-profit association that represents the interests of the industrial machine tool enterprises in Germany at the federal and international level. www.wood.vdma.org
 • AFEMMA: Асоціація виробників деревообробного обладнання, інструменту і виробів з деревини Іспанії // Spanish Association of Woodworking Machinery, Tools. Equipment and Products Manufacturers. https://www.afemma.com.
 • DEREVO.info – інформаційний портал деревообробної галузі. www.derevo.info.
 • Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість : Науково-технічний збірник [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресуру: Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua .

Перелік адркс сайтів, ознайомлення з якими рекомендоване для вивчення дисципліни «Технологія спеціальних деревообробних виробництв»

Роялі:

Гітари:

Зубочистки:

Бочки:

Лижі:

Олівці:

Сайти періодичних видань

Назва

Сайти

 

Журнали:

 

1

„Оборудование и инструмент”,

www.info-ua.com

2

“Мебель”,

www.zpts.pl

3

„Пионер”,

www.pioneer-magazine.com.tw

4

„Покраска”,

 

5

„Wood buziness”,

www.iberus.kiev.ua

6

„Деревообробник”,

www.derevo.com.ua

 

Каталоги міжнародних виставок:

 

1

„Деревообробка”,

www.galexpo.lviv.ua

2

„КиївЕкспоМеблі”,

https://www.kiff.kiev.ua/

3

Выставки и презентации

 

4

„Меблеві технології, комплектуючі, текстиль”,

www.kmkya.kiev.ua

5

„Примус”,

https://www.theprimus.com/

6

“Лісдеревмаш”,

www.acco.com.ua

7

“Drema”,

https://meble.mtp.pl

8

“Xylexpo”,

www.xylexpo.com

9

“ZOW”

www.zow.info

Сайти фірм з виробництва деревообробного обладнання

 

Rojek

https://rojek-lviv.com/

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.