Вищі навчальні заклади України

  Веб сторінки ВУЗів України

   1. Академія муніципального управління (Київ)
   2. Білоцерківський державний аграрний університет
   3. Буковинська державна медична академія (Чернівці)
   4. Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” (Київ)
   5. Вінницький державний аграрний університет
   6. Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського
   7. Вінницький інститут регіональної економіки та управління
   8. Вінницький нацiональний технічний університет
   9. Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
   1. Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв
   2. Дніпродзержинський державний технічний університет
   3. Дніпропетровський державний фінансово-економічний інститут
   4. Дніпропетровський національний університет
   5. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту
   6. Донбаська державна академія будівництва і архітектури (Макіївка)
   7. Донецький державний інститут штучного інтелекту
   8. Донецький державний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
   9. Донецький національний технiчний університет
   10. Донецький національний університет
   11. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
   12. Європейський університет (Київ)
   13. Житомирський державний технологічний університет
   14. Житомирський державний університет імені Івана Франка
   15. Запорізька державна інженерна академія
   16. Запорізький національний університет
   17. Запорізький національний технічний університет
   18. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
   19. Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
   20. Київський університет права
   21. Київський національний економічний університет
   22. Київський національний торговельно-економічний університет
   23. Київський національний університет будівництва і архітектури
   24. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
   25. Київський національний університет культури і мистецтв
   26. Київський національний університет технологій і дизайну
   27. Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів (Біла Церква)
   28. Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка
   29. Кіровоградський державний технічний університет
   30. Кременчуцький державний політехнічний університет
   31. Криворізький державний технічний університет
   32. Кримська академія природоохоронного і курортного будівництва
   33. Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського
   34. Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка
   35. Луцький державний технічний університет
   36. Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
   37. Львівський національний університет імені Івана Франка
   38. Мелітопольський державний педагогічний університет
   39. Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили
   40. Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
   41. Міжнародний Соломонів університет (Київ)
   42. Міжрегіональна Академія управління персоналом (Київ)
   43. Національна академія внутрішніх справ України
   44. Національна академія державного управління при Президентові України (Київ)
   45. Національна академія державної податкової служби України (м. Ірпінь, Київська обл.)
   46. Національна академія управління (Київ)
   47. Національна металургійна академія України (Дніпропетровськ)
   48. Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого (Харків)
   49. Національний авіаційний університет (Київ)
   50. Національний аграрний університет (Київ)
   51. Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “ХАІ” (Харків)
   52. Національний медичний університет ім. акад. О.О. Богомольця (Київ)
   53. Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (Київ)
   54. Національний лісотехнічний університет України  (Львів)
  1. Національний технічний університет України “Київский політехнічний інститут”
  2. Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
  3. Національний транспортний університет (Київ)
  4. Національний університет “Києво-Могилянська академія” (Київ)
  5. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (Миколаїв)
  6. Національний університет “Львівська політехніка”
  7. Національний університет “Острозька академія”
  8. Національний університет фізичного виховання і спорту України (Київ)
  9. Національний університет харчових технологій (Київ)
  10. Національний фармацевтичний університет (Харків)
  11. Одеська державна академія будівництва та архітектури
  12. Одеська державна академія харчових технологій
  13. Одеська державна академія холоду
  14. Одеський державний екологічний університет
  15. Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова
  16. Одеська національна морська академія
  17. Одеська національна юридична академія
  18. Одеський державний екологічний університет
  19. Одеський державний економічний університет
  20. Одеський національний морський університет
  21. Одеський національний політехнічний університет
  22. Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова
  23. Одеський обласний інститут удосконалення вчителів
  24. Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського (Одеса)
  25. Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка
  26. Полтавський державний технічний університет імені Юрія Кондратюка
  27. Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського
  28. Приазовський державний технічний університет (Маріуполь, Донецька обл.)
  29. Придніпровська державна академія будівництва і архітектури (Дніпропетровськ)
  30. Прикарпатський університет імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ)
  31. Слов’янський державний педагогічний університет (Слов’янськ, Донецька обл.)
  32. Сумський державний унiверситет
  33. Сумський національний аграрний університет
  34. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (Луганськ)
  35. Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського
  36. Тернопільська академія народного господарства
  37. Тернопiльський державний технiчний унiверситет iменi Iвана Пулюя
  38. Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка
  39. Ужгородський державний інститут інформатики, економіки і права
  40. Ужгородський національний університет
  41. Українська академія банківської справи (Суми)
  42. Українська інженерно-педагогічна академія (Харків)
  43. Український державний університет водного господарства та природокористування (Рівне)
  44. Український державний хіміко-технологічний університет (Дніпропетровськ)
  45. Університет економіки та права “Крок” (Київ)
  46. Харківська державна академія дизайну і мистецтв
  47. Харківська державна академія культури
  48. Харківський державний економічний університет
  49. Харківський державний медичний університет
  50. Харківський державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди
  51. Харківський національний автомобільно-дорожній технічний університет
  52. Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
  53. Харківський національний університет радіоелектроніки
  54. Херсонський державний технічний університет
  55. Херсонський державний університет
  56. Хмельницький національний університет
  57. Черкаський державний технологічний університет
  58. Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького
  59. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
  60. Чернігівський державний технологічний університет