В допомогу науковцям. Пошукові системи наукової інформації.

ELibUkr«Електронна бібліотека України: створення Центрів знань в університетах України» – інноваційний проект, що об’єднує бібліотеки вищих навчальних закладів, національні бібліотеки та інші організації України. Метою проекту є забезпечення доступу до світової наукової інформації, створення власних академічних ресурсів, а також інтеграція української науки та бібліотечної справи у світову наукову комунікацію.

Реалізація проекту сприяє розвитку громадянського суспільства та демократичного процесу в Україні, надаючи доступ до великої кількості інформаційних ресурсів для максимальної кількості користувачів.

Проект передбачає передплату ліцензованих інформаційних продуктів для кожного університету – електронних журналів, електронних книг, баз даних – найважливішого ядра світових інформаційних ресурсів, що покривають усі галузі знань (наука, техніка, медицина, соціальні та гуманітарні науки).

Основу ELibUkr© становить єдиний потужний портал, який спрямовує користувачів до всіх типів електронної інформації. Студенти, викладачі і науковці отримують вільний доступ до всіх ресурсів проекту.


base

 
BASE: Bielefeld Academic Search Engine – одна  з найбільших у світі пошукових систем, спеціалізованих на пошуку наукових документів відкритого доступу в Інтернеті. Оператором BASE є бібліотека університету Білефельд (Німеччина). BASE збирає, нормалізує та індекс дані серверів репозитаріїв за допомогою “Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting” (OAI-PMH).На додаток до метаданих OAI,  BASE індексує вибрані веб-сайти і локальні дані бібліотек. Усе це разом можна шукати через один інтерфейс. 

 


google academia

Google Scholar – система, орієнтована на пошук наукової літератури за різними галузями знань та різними джерелами.

 

 


 

orcid logoORCID – це відкрита некомерційна організація, що веде свою діяльність за принципом громадських починань. Робота ORCID спрямована на створення і ведення реєстру унікальних ідентифікаторів науковців і сполучної ланки між дослідницькими роботами та їх результатами і цими ідентифікаторами. Проект ORCID не обмежений рамками певної наукової дисципліни, розділу досліджень і державних кордонів. Реєстр ORCID дозволяє зв’язати дослідників з результатами їх роботи за рахунок впровадження ORCID Ід в ключові процеси, такі як оновлення досьє дослідника, розгляд рукописів і подача заявок на отримання грантів і патентів.

 


oaisterOAIster – зведений каталог мільйонів записів, представляє відкритий доступ до цифрових ресурсів. OAIster «збирає» описову інформацію (метадані) з колекції відкритого доступу по всьому світу, використовуючи OAI-PMH (the Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting).

OAIster включає в себе більше 25 мільйонів записів, представляє цифрові ресурси від більш ніж 1157 учасників.

 


 

Scimago

SCImago Journal & Country Rank – аналітичний портал, на якому представлені наукові показники по журналах та країнах. Аналіз базується на інформації, що міститься в базі даних Scopus® (Elsevier B.V.).

 

 

 


 

WorldWideScience

 

 

WorldWideScience.org – глобальна наукова пошукова система, яка здійснює пошук інформації по національних та міжнародних наукових базах даних та порталах.

 

 


 

/Files/images/bibliograf_2/SciGov_250.jpg Science.gov – онлайнова пошукова система, що охоплює більш ніж 60 баз даних та понад 2200 окремих сайтів з 15 федеральних агентств, які пропонують 200 мільйонів сторінок інформації авторитетних наукових установ США, зокрема результати досліджень і розробок.

 


 

sr logoScienceResearch.com – наукова пошукова система, яка здійснює повнотекстовий пошук у журналах багатьох великих наукових видавництв (Elsevier, Highwire, IEEE, Nature, Taylor & Francis та ін.). Шукає статті та документи у відкритих наукових базах даних: Directory of Open Access Journals, Library of Congress Online Catalog, Science.gov, Scientific News.

 

 


 

ScienceDirect — одна з найбільших онлайн колекцій опублікованих наукових досліджень. Належить видавництву Elsevier. Колекція містить майже 10 мільйонів статей з більш ніж 2500 журналів і понад 6000 електронних книг, довідників, наукових збірників. На основі ScienceDirect у 2002 році було створено базу даних Scopus.

Статті згруповано в чотири основні розділи: фізичні і технічні науки, природничі науки, медичні науки та соціальні і гуманітарні науки. Анотації більшості статей знаходяться у вільному доступі. Доступ до повного тексту статті вимагає передплати.