проектування меблівПрограма “Деревообробні та меблеві технології”

Спеціальність 187 Деревообробні та меблеві технології

Кваліфікація: Бакалавр з древообробних та меблевих технологій

Тривалість програми: 3 роки 10 місяців

Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій: Перший

Галузь знань: 18 Виробництво та технології

Передумови вступу: Повна загальна середня освіта

Набір на скорочений термін навчанняНемає

Особливі умови вступу: Немає

Характеристика освітньої програми:

Спеціальна освіта та професійна підготовка з деревообробних та меблевих технології.
Випускники навчальної програми,  крім базової “технологічної” освіти додатково дозволяють отримати поглиблені знання з фахових дисциплін вибіркових предметів та набути практичного досвіду з використання прогресивних матеріалів, конструювання та розроблення сучасних технологічних процесів з виготовлення меблевих виробів.
Загальний обсяг навчальної програми240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: цикл загальної підготовки —77 кредитів ЄКТС, цикл професійної та практичної підготовки — 163 кредити ЄКТС.

Набуті компетенції