Спеціаліст

Спеціалістосвітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності[1].

Згідно з новим Законом України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 р., та з умовами участі країн у Болонському процесі, освітньо-кваліфікаційний рівень — «спеціаліст» в України буде скасовано[2][3].

2016 року проводився останній набір на ступінь «спеціаліст» за деякими спеціальностями в Україні, далі існування освітнього ступеня «спеціаліст» буде остаточно припинено для нових студентів[4].

Раніше видані дипломи для освітнього ступеня “Спеціаліст”, згідно наказу МОН України, прирівнюються до диплому освітнього рівня “Магістр”