Програма “Інноваційні стартапи деревообробної та меблевої галузей””

Спеціальність 187 Деревообробні та меблеві технології

Кваліфікація: Бакалавр з древообробних та меблевих технологій

Тривалість програми: 3 роки 10 місяців

Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій: Перший

Галузь знань: 18 Виробництво та технології

Передумови вступу: Повна загальна середня освіта

Набір на скорочений термін навчанняНемає

Особливі умови вступу: Немає

Характеристика освітньої програми:

Спеціальна освіта та професійна підготовка з деревообробних та меблевих технології.
Випускники навчальної програми, окрім набуття класичних технологічних вмінь зі створення меблевих виробів та виробів з деревини набуватимуть навичок ведення підприємницької діяльності, створення та підтримки малого підприємства, яке виготовлятиме і успішно реалізовуватиме інноваційні вироби у царині меблевого виробництва та деревообробки.
Загальний обсяг навчальної програми240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: цикл загальної підготовки —77 кредитів ЄКТС, цикл професійної та практичної підготовки — 163 кредити ЄКТС.

Набуті компетенції

Форма навчання: денна
Академічна мобільність:  У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх  договорів між Національним лісотехнічним університетом України та  навчальними закладами країн-партнерів.
Практика/стажування: Практика на передових підприємствах галузі.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Кійко Орест Антонович
Професійні профілі випускників:
Випускник  здатний виконувати наступні такі професійні роботи (за Національним класифікатором професій України ДК 003:2010 ): директор (керівник) малого промислового підприємства (фірми); директор з виробництва;Начальник проектно-конструкторського відділу; приватний підприємець; начальник бюро (промисловість); начальник виробництва; начальник відділу технічного контролю; начальник дільниці; начальник зміни (промисловість); начальник лабораторії з контролю виробництва; технік-технолог, технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження); технолог, технік, технік-технолог з виробництва меблів,. лаборант (галузі техніки).
Доступ до подальшого навчання: Здобуття освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
Кафедра (випускова), яка забезпечують виконання програми: технології меблів та виробів з деревини
Інститут: Деревообробних та компютерних технологій і дизайну