Основи технології меблевих виробів (спеціальність “Хімічна технологія”)

Загальна інформація про дисципліну


   Курс “Основи технолоії меблевих виробів”читається для студентів третього курсу повної форми навчання і першого курсу скороченої форми навчанняспеціальності «Хімічна технологія».

   Метою дисципліни є забезпечення професійної підготовки бакалаврів спеціальності «Хімічна технологія переробки деревини і рослинної сировини» у галузі вивчення основних напрямків використання продукції хіміко-механічної переробки деревини, зокрема у виробництві корпусних меблевих виробів, та оволодіти навиками самостійної практичної діяльності для творчого вирішення виробничих завдань на основі світових досягнень науки та техніки на рівні вимог, визначених кваліфікаційною характеристикою бакалавра. Метою дисципліни є також формування у студентів вміння ставити та розв’язувати задачі інженерного та наукового спрямування, навиків і схильності до комп’ютерного проектування технологічного процесу виготовлення корпусних меблевих виробів.

   Завдання дисципліни – підготовити студента-бакалавра для виробничо-технічної, організаційно-управлінської, проектно-конструкторської і дослідницької діяльності в області науки та виробництва, для створення і впровадження ним нових деревооброблювальних технологій у виробничі процеси.


 Перелік тем лекційного матеріалу, а також лабораторних робіт необхідних до опрацювання при вивчені дисципліни.


   Навчально-методичне забезпечення курсу:

Базова література

 1. Бартасевич А.А. Технология производства мебели. – Мн.: Выш. шк., 2001. – 287 с.
 2. Бухтияров В.Н., Иванов Н.А., Савченко В.Ф. Полимерные материалы в производстве мебели.-М: Лесная промышленность., 1985 – 272с.
 3. Бухтияров В.П. Справочник мебельщика. – М.: Лесная пром-сть, 1985. – 360 с.
 4. Войтович І.Г. Основи технології меблів та виробів з деревини: навч.посібн.–Львів: Інтелект-Захід, 2004.-224 с.
 5. Войтович І.Г. Основи технології виробів з деревини: підручник. – Львів: ТзОВ «Країна ангелят», 2010. – 305 с.
 6. Гайда С.В. Матеріали для виготовлення виробів з деревини: навч. пос. – Л.: “ВМС”, 2000.-160 с.
 7. Гайда С.В.Раціональне конструювання виробів з деревини: навч.-мет. пос. – Л.: “ВМС”, 2001.- 93 с.
 8. Гончаров Н.А., Башинский В.Ю., Буглай Б.М. и др., Технология изделий из древесины. -М.: Лесная промышленность. – 1990. – 528 с.
 9. Гордиенко В.В., Манжос Ф.М. Обработка древесностружечных плит давлением. М. Лесная промышленность., 1987. – 120с.
 10. Дячун 3.Й. Конструювання меблів: Корпусні вироби: навч. посіб. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська акад.», 2007. – Ч.1. – 387 с.
 11. Дячун 3.Й. Основи взаємозамінюваності конструювання меблів. – Львів: Афіша, 2002. – 134 с
 12. Заяць І.М. Технологія виробів з деревини. ІЗМН. – Львів. – 1999. – 220 с.
 13. Печенкин В.Е., Мазуркин П.М. Безстружечное резание древесины -М:Лесная промышленность., 1986. – 144с.
 14. Шостак В.В., Григор’єв А.С., Савчук Я.І., Пишник І.М. Деревообробні верстати загального призначення: підручник. – К.: Знання, 2007. – 279 с.
 15. Шостак В.В., Савчук Я.І., Ковальчук Г.М., Озимок Ю.І., Савич М.М. Основи розрахунку та конструкції деревообробного обладнання: підручник. – Львів: В-во Львівської політехніки, 2012. – 392 с.
 16. Яцюк А.П. Новый способ механической оброботки древвесины., Львов, 1975. – 256с.

 Допоміжна література

 1. Бунаков П.Ю., Стариков А.В. Автоматизация проектирования корпусной мебели: основы, инструменты, практика. – М.: ДМК Пресс, 2009. – 864 с.: ил.
 2. Газети „Деревообробник”, „Новости деревообработки”, „Стружка”, „Holz-Zentralblatt”, “Gazeta Przemyslu Drzewnego”, Деревообрабатывающее производство Восточной Европы”, “Woodworking News” та ін.
 3. Гайда С.В. Екологізація навчальних дисциплін : проблеми, навчання, виробництво, пріоритети / Метод. посібник. – Львів: НЛТУ України, 2012. – 52 с.
 4. Журнали: „Меблеві технології”, „Оборудование и инструмент”, „Мемель для офиса”, „Про меблі”, „Wood buziness”,  „Фабрика мебели”,  “Деревообрабатывающая промышленность”, „Furnitura”  “Механическая обработка древесины”, “Мебель”, „Пионер”, ”“Зарубежный опыт”, „Покраска”, Мебельный бизнес”, „Бизнес досье: деревообработка и мебель”, “Лісова, деревообробна і целюлозно-паперова промисловість”, “ „Woodworking” та ін.
 5. Каталоги міжнародних виставок „Деревообробка”, „КиївЕкспоМеблі”, „Меблеві технології, комплектуючі, текстиль”, „Примус”, „Львівський меблевий салон”, “Лісдеревмаш”, “Xylexpo”, “ZOW”  “Лісдеревпродукт”, “Галицькі контракти”, „Обладнання деревообробної промисловості”, “Лесдревмаш”, “Drema”, “Ligna”  та ін.
 6. Каталоги фірм-виробників меблевої фурнітури „Blum” і „Hafele”.
 7. Кійко О.А, Якуба М.М., Войтович І.Г., Прокопович О.Р. Кластерний підхід і кластерний аналіз у лісовому секторі : конспект лекцій. – Івано-Франківськ: Фоліант., 2010. – 260 с.
 8. Наукові збірники праць: «Науковий вісник НЛТУ України», «Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість» та інші.
 9. Система проектирования корпусной мебели Woody. Руководство по эксплуатации 7-е изд. доп. и перер. К.: Научная фирма ИНТЕАР Лтд. – 2003.

 Методичні вказівки для викладання дисципліни:

 1. Войтович І.Г. та ін. Основи технології меблів та виробів з деревини: лабораторний практикум. – Львів: НЛТУ України, 2008. – 128 с.
 2. Кшивецький Б.Я., Солонинка В.Р. Методичний посібник з курсового та дипломного проектування для розрахунку матеріалів у виробництві меблевих виробів з дисципліни “Технологія меблевих виробів” для студентів напрямку “Дизайн”. – Львів, ТзОВ «ЗУКЦ», 2009. – 108 с.
 3. Маєвський В.О., Кійко О.А., Салапак Л.В. Технологія корпусних меблевих виробів: Метод. посібн. – Львів: НЛТУ України, 2010. – 82 с.

 Інформаційні ресурси, корисні посилання

 • https://www.felder-gruppe.ua/ – офіційний сайт представництва концерну Felder в Україні, а також допоміжний ресурс – https://felder.prom.ua/
 • https://www.altendorf-rus.ru/ – офіційний сайт представництва одного з провідних виробників обладнання для розкрою плитних матеріалів Altendorf.
 • https://www.weinig.com.ua/ – офіційний сайт представництва концерну Weinig в Україні. На сайті окрім технічних характеристик обладнання наведено опис новітніх технологій в деревообробленні.
 • https://www.derevo.info/ – інформаційний портал деревообробної галузі.
 • https://promebli.org.ua/ – сайт про меблевий ринок і основні типи меблевих виробів.
 • https://www.infomebli.com/ – офіційний сайт журналу “Меблеві технології”.
 • https://derevoobrobnyk.com/ – офіційний сайт газети “Деревообробник” – всеукраїнського видання про лісове господарство, деревообробну і меблеву промисловість.
 • Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість : Науково-технічний збірник [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресуру: офіційний сайт видання https://forest-woodworking.nltu.lviv.ua/uk/node/1

Для додаткового опрацювання лекційного та практичного матеріалу також підходять будь-які інші сайти виробників обладнання для меблевого виробництва, а також фірм-виробників меблевих виробів.


  Лекційний матеріал:

Лекція 1. Вступ. Мета та структура курсу. Стан та перспективи розвитку виробництва корпусних меблевих виробів в Україні і за кордоном. Класифікація корпусних меблевих виробів.

Лекція 2. Матеріали для виготовлення корпусних меблевих виробів, конструкція корпусних меблевих виробів. Основні види з’єднань в корпусних меблевих виробах. З’єднання горизонтальних і вертикальних стінок в КМВ.

Лекція 3. Технологічний процес виготовлення фасадів з MDF.

Лекція 4. Технологічний процес виготовлення клеєних меблевих щитів з масивної деревини. 

Лекція 5.1. Матеріали для абразивного оброблення.

Лекція 5.2. Обаднання для абразивного обробення.

Лекція 6. Оброблення ДСП тиском.


Питання для підготовки до модульного контролю.

Приклад білету для написання модульного контролю.