Інноваційні стартапи деревообробної та меблевої галузей. Карта курсу

Освітньо-професійні програми (спеціалізації)

 “ІННОВАЦІЙНІ СТАРТАПИ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ТА МЕБЛЕВОЇ ГАЛУЗЕЙ”
спеціальність 187, галузь знань 18 “Виробництво та технології”

Фахівці готуються для організаційно-управлінської, господарської та інвестиційної
діяльності в галузі деревообробних та меблевих технологій

 Перегянути як брошуру:
httpss://drive.google.com/open?id=1I4I_fTacPIgVDULfnJRkjc31gaMSUT7O