Освітні програми спеціальності 187 Деревообробні та меблеві технології

Спеціальність 187 Деревообробні та меблеві технології

Випускники спеціальності є фахівцями з технології лісопиляльного, меблевого, столярно-будівельного, тарного виробництв, сушіння і захисту деревини, дерев’яного домобудування, проектування процесів деревооброблення та виробів з деревини.

Спеціалізації крім базової “технологічної” освіти додатково дозволяють отримати поглиблені знання з фахових дисциплін вибіркових предметів та набути практичного досвіду з використання прогресивних матеріалів, конструювання та розроблення сучасних технологічних процесів з виготовлення меблевих виробів, навичок ведення підприємницької діяльності, створення та підтримки малого підприємства, яке виготовлятиме і успішно реалізовуватиме інноваційні вироби у царині меблевого виробництва та деревообробки.

Перший (бакалаврський) рівень освіти має спеціалізації

Програма “ДЕРЕВООБРОБНІ ТА МЕБЛЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ”

Надати здобувачам теоретичні знання, практичні уміння і навички та компетентності
достатні для успішного виконання професійних обов’язків та вирішування практичних проблем у деревообробній галузі та виробництві меблевих виробів, на підприємствах і організаціях лісової промисловості, розроблення заходів з підвищення ефективності існуючих технологічних процесів галузі та збереження довкілля, враховуючи вимоги сталого розвитку.

pdf 1 ОПП “”Деревообробні та меблеві технології” – БАКАЛАВР

 

Мета програми “ІНОВАЦІЙНІ СТАРТАПИ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ТА МЕБЛЕВОЇ ГАЛУЗЕЙ”

Підготовка фахівців, здатних розв’язувати спеціалізовані завдання та вирішувати прикладні проблеми професійної діяльності у сфері деревообробних та меблевих технологій, створення інноваційних продуктів та послуг, приватного підприємництва.Фахівці готуються для організаційно-управлінської, господарської та інвестиційної діяльності в галузі деревообробних та меблевих технологій.

pdf 1 ОПП “Інноваційні стартапи деревообробної та меблевої галузей” БАКАЛАВР

Другий (магістерський) рівень освіти має спеціалізації

Мета програми “ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ”

Надати здобувачам теоретичні знання, практичні уміння і навички та інші компетентності
достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю
“Деревообробні та меблеві технології” у виробничих умовах та освітньому середовищі, а
також пов’язаних з аналізом, синтезом, розробленням та здатністю впроваджувати у
виробництво науково-обґрунтованих технологічних рішень та ідей, враховуючи вимоги
сталого розвитку.

pdf 1 ОПП “Технології виробів з деревини” МАГІСТР

 

Мета програми “ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ”

Надати здобувачам теоретичні знання, практичні уміння і навички та інші компетентності
достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю
“Деревообробні та меблеві технології” у виробничих умовах та освітньому середовищі, а
також пов’язаних з аналізом, синтезом, розробленням та здатністю впроваджувати у
виробництво науково-обґрунтованих технологічних рішень та ідей, враховуючи вимоги
сталого розвитку.

pdf 1 ОПП “Технології деревообробки” – МАГІСТР