Оновлений перелік галузей знань і спеціальностей

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266

Постанова КМУ № 53 від 01.02.2017 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

№ 32 від 01 лютого 2017 року

Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2015 р. № 266

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 “Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 38, ст. 1147; 2016 р., № 79, ст. 2647) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України       В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 лютого 2017 р. № 53

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету
Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266

1. Доповнити постанову пунктом 2¹ такого змісту:

“2¹. Установити, що особи, які здобули вищу освіту за спеціальностями “081 Право”, “293 Міжнародне право” на першому (бакалаврському) і другому (магістерському) рівні вищої освіти і яким присуджено ступінь вищої освіти “магістр”, можуть обіймати посади або провадити види діяльності, кваліфікаційні вимоги до яких передбачають наявність повної вищої або вищої юридичної освіти.”.

2. У переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому зазначеною постановою:

1) позицію “01 Освіта” викласти в такій редакції:

“01    Освіта/Педагогіка

 • 011     Освітні, педагогічні науки
 • 012     Дошкільна освіта
 • 013     Початкова освіта
 • 014     Середня освіта (за предметними спеціальностями)
 • 015     Професійна освіта  (за спеціалізаціями)
 • 016     Спеціальна освіта
 • 017     Фізична культура і спорт”;

2) у позиції “05 Соціальні та поведінкові науки” цифри і слова “055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії” і “056 Міжнародні економічні відносини” виключити;

3) у позиції “08 Право” цифри і слова “082 Міжнародне право” виключити;

4) позицію “10 Природничі науки” викласти в такій редакції:

“10    Природничі науки

 • 101      Екологія
 • 102      Хімія
 • 103      Науки про Землю*
 • 104      Фізика та астрономія
 • 105      Прикладна фізика та наноматеріали
 • 106      Географія”;

5) позицію “12 Інформаційні технології” викласти в такій редакції:

“12    Інформаційні технології

 • 121     Інженерія програмного забезпечення
 • 122     Комп’ютерні науки
 • 123     Комп’ютерна інженерія
 • 124     Системний аналіз
 • 125     Кібербезпека
 • 126     Інформаційні системи та технології”;

6) позиції “18 Виробництво та технології” і “19 Архітектура та будівництво” викласти в такій редакції:

“18    Виробництво та технології

 • 181     Харчові технології
 • 182     Технології легкої промисловості
 • 183     Технології захисту навколишнього середовища
 • 184     Гірництво
 • 185     Нафтогазова інженерія та технології
 • 186     Видавництво та поліграфія
 • 187     Деревообробні та меблеві технології

19     Архітектура та будівництво

 • 191     Архітектура та містобудування
 • 192     Будівництво та цивільна інженерія
 • 193     Геодезія та землеустрій
 • 194     Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології”;

7) позицію “22 Охорона здоров’я” викласти в такій редакції:

“22    Охорона здоров’я

 • 221     Стоматологія
 • 222     Медицина
 • 223     Медсестринство
 • 224     Технології медичної діагностики та лікування
 • 225     Медична психологія
 • 226     Фармація, промислова фармація
 • 227     Фізична терапія, ерготерапія
 • 228     Педіатрія
 • 229     Громадське здоров’я”;

8) позицію “25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону” викласти в такій редакції:

“25   Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

 • 251    Державна безпека
 • 252    Безпека державного кордону
 • 253    Військове управління (за видами збройних сил)
 • 254    Забезпечення військ (сил)
 • 255    Озброєння та військова техніка
 • 256    Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)**”;

9) доповнити перелік такою позицією:

“29    Міжнародні відносини

 • 291    Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
 • 292    Міжнародні економічні відносини
 • 293    Міжнародне право”;

10) виноску “*” до переліку викласти в такій редакції:

“* Спеціальність, що передбачає вивчення складу і будови Землі, у тому числі геологія, геофізика, мінералогія, геохімія, вулканологія, сейсмологія та інші фізичні науки про Землю, метеорологія та інші атмосферні науки (включаючи кліматичні дослідження), гідрологія, океанологія.”;

11) доповнити перелік виноскою “**” такого змісту:

“** Вид (види) діяльності затверджується відповідним державним органом, який забезпечує виконання завдань у сфері національної безпеки, за погодженням з МОН.”.

1