Нові вимоги до оформлення бібліографічного опису (проект)

МОН України. Проект  вимог до оформлення бібліографічного опису списку використаних джерел в дисертаціях та списку опублікованих робіт в авторефератах дисертацій

 

МОН України планує запровадити нові вимоги оформлення бібліографічного опису списку використаних джерел в дисертаціях та списку опублікованих робіт в авторефератах дисертацій.

Зокрема передбачається, що:

  • стиль оформлення бібліографічного опису списку використаних джерел у дисертаціях на здобуття ступенів доктора філософії (кандидата наук) та доктора наук, а також списку опублікованих робіт в авторефератах дисертацій, вільно обирається автором дисертації із переліку міжнародних стилів оформлення публікацій, або згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»;
  • спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук або кандидата наук (доктора філософії) своїм рішенням можуть затвердити рекомендований стиль оформлення бібліографічного опису списку використаних джерел для дисертацій, що подаються до них на розгляд, із переліку міжнародних стилів оформлення;
  • спеціалізовані вчені ради зобов’язані приймати до розгляду дисертації, в яких використано будь-який стиль оформлення бібліографічного опису списку використаних джерел із переліку міжнародних стилів оформлення публікацій, або згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Проект наказу, перелік міжнародних стилів оформлення публікацій та  зразок оформлення