Нормативні матеріали різні

Постанова кабінету міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656 “Деякі питання реалізації статті 54 Закону України “Про вищу освіту

Додатки до постанови № 656 (“Порядок затвердження рішень про присвоєння вчених звань”, зразки атастатів тощо )


Національний Класифікатор України/Класифікатор професій ДК 003:2010


 

Болюбаш Я.Я.  Організація навчального процесу у вищих закладах освіти: Навч. посібник для слухачів закладів підвищення кваліфікації системи вищої освіти.— К.: ВВП «КОМПАС», 1997.— 64с
(socd.univ.kiev.ua/lib/pub/b/bolubash/bolubash2.rtf‎)

Методичні рекомендації з розроблення складових галузевих стандартів вищої освіти (компетентнісний підхід)


 

Постанова КМУ N 1149 від 27 грудня 2008 року 10.01.2009 Про затвердження Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента
https://zakon.rada.gov.ua/go/1149-2008-п


 

Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів
(https://uazakon.com/document/fpart41/idx41934.htm)

Порядок передавання електронних копій періодичних друкованих наукових фахових видань на зберігання до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського
https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0020-09

Інформація про надання грифа навчальним посібникам та підручникам для вищої школи

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *