Запрошення на навчання в ІДТД НЛТУ України

серитифікат НЛТУ 2-17

ВІД НАВЧАННЯ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ:

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ-ТЕХНОЛОГІВ ДЕРЕВООБРОБКИ НЛТУ УКРАЇНИ

 

 Згідно Правил прийому до НЛТУ України в 2017 році, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10. 2016 р. № 1236 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23.11. 2016 р. за № 1515/29645 буде здійснюватись прийом абітурієнтів до НЛТУ України. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти у вступників до НЛТУ України будуть прийматись сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років.

серитифікат НЛТУ 2-17Для конкурсного відбору вступників ІДТД НДТУ України, які вступатимуть на основі повної загальної середньої освіти будуть зараховані бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання згідно переліку конкурсних предметів з ваговими коефіцієнтами  за назвами галузі знань та спеціальностей (напрямів підготовки):

·        18 «Виробництво та технології» : 187 «Деревообробні та меблеві технології» – українська мова та література (0,25), математика (0,4), фізика або іноземна мова (0,2), атестат (0,1), підготовчі курси (0,05);

·        16 «Хімічна та біоінженерія» : 161 «Хімічні технології та інженерія» – українська мова та література (0,25), математика (0,4), хімія або іноземна мова (0,2), атестат (0,1), підготовчі курси (0,05);

·        12 «Інформаційні технології» : 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» – українська мова та література (0,25), математика (0,4), фізика або іноземна мова (0,25), атестат (0,1);

·        02 «Культура і мистецтво» : 022 «Дизайн» – українська мова та література (0,2), історія України (0,2), творчий конкурс (0,5), атестат (0,1).

Конкурсний відбір абітурієнтів буде проводитись на основі конкурсного бала, який розраховуватиметься відповідно до Умов прийому та Правил прийому до НЛТУ України.

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту в 2017 році почнеться 29 червня та закінчиться 25 липня. Проведення медичних оглядів та інших до конкурсних процедур відбудеться до 11 липня. Прийом заяв від абітурієнтів, які вступатимуть на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів закінчиться 20 липня, для вступників, які вступають на основі сертифікатів ЗНО – 26 липня.

Рейтингові списки вступників, які будуть вступати на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів, із зазначенням рекомендованих до зарахування, будуть оприлюднені не пізніше 12.00 години 1 серпня. Вступники, які отримають рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 5 серпня. Зарахування вступників на навчання, які вступатимуть за державним або регіональним замовленням відбудеться не пізніше 7 серпня, а за рахунок цільових пільгових державних кредитів та кошти фізичних і юридичних осіб не пізніше 30 вересня.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подаватимуть заяви тільки в електронній формі. Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 752, визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на участь у конкурсному відборі до НЛТУ України та її розгляду університетом.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти, які мають спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі при вступі і бажають скористатись ними, подаватимуть заяви лише в паперовій формі.

Загалом, вступники зможуть подати не більше дев’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення та не більше, ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв для участі в конкурсі за кошти фізичних або юридичних осіб обмежуватись не буде.

Під час подання заяви про участь у конкурсному відборі вступники зазначатимуть у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв. Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.

Термін навчання бакалаврів становить 3 роки та 10 місяців. На базі відповідного ступеня «Бакалавр» здійснюється підготовка ступеня «Магістр».

Професійна підготовка майбутніх бакалаврів та магістрів деревообробних технологій ІДТД, перш за все, спрямована на формування особистості фахівця, здатного до творчої праці, професійного розвитку, на новаторські пошуки, освоєння новітніх технологій і впровадження їх у виробництво; людей високої освіченості та моралі, енергійних, мобільних і конкурентоспроможних на вітчизняному та європейському ринку праці.

Фінансування підготовки фахівців-технологів проводиться: за державним замовленням; за рахунок пільгових довгострокових кредитів; за рахунок коштів юридичних осіб; за рахунок коштів фізичних осіб. Вкладені кошти в навчання молодої людини, а часом фахівця з деревооброблювальних технологій, сторицею окупляться в найближчій перспективі. Підприємці та виробники деревообробної галузі, а також машинобудівники все частіше звертаються до ІДТД НЛТУ України у пошуках висококваліфікованих інженерно-технічних та інженерно-технологічних спеціальностей, пов’язаних із вирощуванням лісу, заготівлею деревини, деревообробного і меблевого виробництв.

Випускники ІДТД НЛТУ України працюють на лісопромислових та деревообробних підприємствах, у проектно-конструкторських, проектно-технологічних, науково-дослідних інститутах, а також вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації. Повноцінні молоді спеціалісти працюватимуть на славу підприємств нашої України. Адже диплом ІДТД НЛТУ України – успішний старт для майбутньої кар’єри фахівця-технолога.

 

Автор тексту :

Гайда С.В., доц., канд. техн. наук, gaida@e-mail.ua, serhiy.hayda@nltu.edu.ua

(Національний лісотехнічний університет України, м. Львів, Україна)

Макет інтернет версії :

А. Кушпіт