ПОЛОЖЕННЯ про запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових та навчальних працях працівників і здобувачів вищої освіти в Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України”

  Рішенням Вченої ради НЛТУ України 29 червня 2017 р., протокол No 8 ухвалено "ПОЛОЖЕННЯ про запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових та навчальних працях працівників і здобувачів вищої освіти в Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України”  

Ліцензія на освітню діяльність. Наказ МОН України № 95-л від 15.05.2017

  Наказом  МОН України № 95-л  від  15.05.2017 р., згідно до  протоколу № 51/1 засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України  від 12 травня 2017 р. № 51/1  Державному вищому навчальному закладу «Національний лісотехнічний університет України» видано ліцензію на освітню діяльність за       першим  (бакалаврським)    ...

Новий Порядок присудження наукових ступенів (проект МО 08/07/16)

МОН України пропонує для громадського обговорення Проект Порядку присудження наукових ступенів.       1. Цей Порядок регулює встановлення вимог до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені, присудження наукових ступенів доктора філософії і доктора наук спеціалізованими вченими радами вищих навчальних закладів (наукових установ) (далі – спеціалізовані вчені  ради)...

В допомогу авторам. Список літератури за новими вимогами ДСТУ 8302:2015

  В Україні 01 липня 2016 р.  набув чинності ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання», який установлює види бібпосилань, правила та особливості їхнього складання і розміщування у документах. Стандарт розроблено фахівцями Книжкової палати України імені Івана Федорова і його дія поширюється на бібліографічні посилання в...

Коротка анотація та збірка посилань для роботи з “Moodle”

В допомогу розробникам  дистанційних курсів кафедри розроблено коротку анотацію роботи з системою  "Moodle". коротка анотація та збірка посилань анотації етапів розробки дистанційного курсу Для відкриття окремих посилань, може знадобитися авторизація  в домені "nltu.edu.ua"   Ресурси "Moodle" в "Інтернет": Ресурс української спільноти користувачів Moodle Українська термінологія Moodle Анисимов А.М. Работа в...

Нові бланки титульних сторінок робочих програм навчальних дисциплін

Нові бланки титульних сторінок робочих програм навчальних дисциплін У прикріплених файлах форми титульних сторінок (1-3-ї сторінки) робочої програми навчальної дисципліни, за якою необхідно поновити робочі програми навчальних дисциплін. Робочі програми навчальних дисциплін розробляються для кожної спеціальності окремо. Якщо дисципліна читається для кількох спеціалізацій спеціальності, розробляється одна робоча програма навчальної дисципліни,...

Питання, пропоновані для розгляду на засіданнях кафедри ТМВД у весняному семестрі 2016/17 н.р.

Додаткові питання, пропоновані для розгляду на засіданнях кафедри ТМВД у весняному семестрі 2016/17 н.р. Для перегляду прошу ввійти у свій обліковий запис в домені "nltu.edu.ua". httpss://drive.google.com/drive/folders/0B2xanR3lz_p-clNxZHJLQV83ejQ

Засідання кафедри 08-05-2015

Оголошення!  08.05.2015 р. о 12°° (п'ятниця) відбудеться чергове засідання кафедри ТМВДз таким порядком денним: 1. Стан підготовки викладачами кафедри: • анотацій дисциплін; • навчально-методичних комплексів; • матеріалів для сайту кафедри. (Доповідає заст. зав. каф. доц. Кушпіт А.С.). 2. Атестація аспірантів і здобувачів (Хмарик Л., Марунич Р.). 3. Стан дипломного проектування ...

Графіки захистів курсових проектів (робіт), консультацій та відпрацювань занять

  ГРАФІК захисту розрахункових та курсових робіт (проектів) на кафедрі ТМВД у ІІ-му семестрі 2014/2015 н.р. httpss://drive.google.com/a/nltu.lviv.ua/file/d/0B2xanR3lz_p-ZkFSZkh1REdwTDQ/view?usp=sharing   ГРАФІК відпрацювання пропущених занять на кафедрі ТМВД у ІІ-му семестрі 2014/2015 н.р  httpss://drive.google.com/a/nltu.lviv.ua/file/d/0B2xanR3lz_p-dENhbW1LYnd3NkE/view?usp=sharing   ГРАФІК передекзаменаційних консультацій на кафедрі ТМВД у ІІ-му семестрі 2013/2014 н.р.  httpss://drive.google.com/a/nltu.lviv.ua/file/d/0B2xanR3lz_p-V1YwWjNENGgzZzg/view?usp=sharing