Болонський процес…

 Правові засади реалізації Болонського процесу в Україні: монографія / Колектив авторів: Бугров В., Гожик А., Жданова К., Зарубінська І., Захарченко В., Калашнікова С., Козієвська О., Линьова І., Луговий В., Оржель О., Рашкевич Ю., Таланова Ж., Шитікова С.; за заг. ред. В. Лугового, С. Калашнікової. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети» , 2014. – 156 с.

 


3 грудня 2014 року в рамках засідання Науково-методичної ради університету проректор, професор Юрій Валентинович Холін презентував доповідь «Сучасні підходи до побудови освітніх програм», у якій висвітлив зміни у підходах до розробки освітніх програм та стандартів університетської освіти, що випливають із нового Закону України «Про вищу освіту» та європейського досвіду розвитку освіти.