Бакалаврат. Освітня програма “Д/о та меблеві технології”

Навчальна програма “Деревообробні та меблеві технології

  • Рівень вищої освіти – Перший (бакалаврський) рівень
  • Галузь знань – 18 Виробництво та технології
  • Спеціальність – 187 Деревообробні та меблеві технології
  • Академічні права випускників – Мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти.

Всього кредитів 240 , в т.ч. обов`язкові компоненти – 180, вибіркові компоненти – 60

Назви дисциплін

Обов`язкова/
Вибіркова

Курсовий проект/розрах. роботаК-ть кредитів
1 семестр
Українська мова професійного спрямуванняОбов’язкова 3
Історія та культура УкраїниОбов’язкова 6
Хімія (загальна хімія, органічна хімія)Обов’язкова 7
Інженерна графікаОбов’язкова 3
Вища математикаОбов’язкова 4
ФізикаОбов’язкова 7
Iноземна моваОбов’язкова 2
ЕкологіяОбов’язкова 3
2 семестр
Вища математикаОбов’язкова 4
ФізикаОбов’язкова 4
ДеревинознавствоОбов’язкова 8
Хімія (загальна хімія, органічна хімія)Обов’язкова 3
Iноземна моваОбов’язкова 2
Фізичне вихованняОбов’язкова 4
Комп’ютерна графіка
Технології комп’ютерного проектування
Вибіркова 3
Введення у спеціальність)
Навчальні майстерні
Вибіркова 4
Назви дисциплін

Обов`язкова/
Вибіркова

Курсовий проект/розрах. роботаК-ть кредитів
3 семестр
ФiлософiяОбов’язкова 3
Iноземна моваОбов’язкова 2
Електротехніка та основи електронікиОбов’язкова 4
Обладнання галузіОбов’язкова 6
Інформаційні технології
Обчислювальна математика і програмування
Вибіркова 6
Теплотехніка
Енерготехнологія технологічних процесів
Вибіркова 3
Хімія деревини
Хімія ВМС
Вибіркова 3
Технічне креслення
Нарисна геометрія
Вибіркова 3
4 семестр
Iноземна моваОбов’язкова 2
Технічна механікаОбов’язкова 4
Технологія лісопиляльно-деревообробних виробництвОбов’язковаКурсовий6
Проектування деревообробних та меблевих виробництвОбов’язкова 4
Матеріалознавство
Технологія конструкційних матеріалів
Вибіркова 4
1-а технологічна практикаОбов’язкова 9
Назви дисциплін

Обов`язкова/
Вибіркова

Курсовий проект/розрах. роботаК-ть кредитів
5 семестр
Технологія сушіння і захисту деревиниОбов’язковаКурсовий6+1
Конструювання виробів з деревиниОбов’язкова 5
Технологія клеєних матеріалівОбов’язковаКурсовий3+1
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Економічна теорія
Політологія
Психологія
Соціологія

Вибіркова

 3
Основи автоматики і АВП
Контроль та керування технологічними процесами
Вибіркова 4
Технологія деревинних плит
Технології перспективних деревинних композитів
Вибіркова 4
Метрологія, стандартизація і сертифікація
Основи технічних вимірювань
Вибіркова 3
6 семестр
Економіка підприємстваОбов’язкова 3
Технологія виробів з деревиниОбов’язковаКурсовий6+1
Проектування дерев’яних будівельних конструкцій і елементівОбов’язкова 5
Безпека життєдіяльностіОбов’язкова 3
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Підприємництво і бізнес-культура
Природоохоронне законодавство та екологічне право
Етика та естетика
Культура особистості
Вибіркова 3
2-а технологічна практикаОбов’язкова 9
Назви дисциплін

Обов`язкова/
Вибіркова

Курсовий проект/розрах. роботаК-ть кредитів
7 семестр
Технологія захисно-декоративних покриттівОбов’язкова 7
Технологія корпусних меблевих виробівОбов’язковаКурсовий4+1
Технологія м’яких меблевих виробівОбов’язкова 4
Основи охорони праціОбов’язкова 3
САПР об’єктів деревообробкиОбов’язкова 3
Статистичні методи підвищення якості продукції деревооброблення
Технічна статистика

Вибіркова

 4
Захист деревини та дерев’яних конструкцій
Вогнестійкість та вогнезахист дерев’яних конструкцій
Вибіркова 4
8 семестр
Технологія столярних виробівОбов’язковаКурсовий3 +1
Модифікування деревини та деревинних матеріалів
Модифікування клейових матеріалів
Вибіркова 3
Технологія гратчастих меблевих виробів
Технологічні особливості виготовлення столів та стільців
Вибіркова 3
Виробництво дерев’яних покриттів для підлоги
Реставрація меблевих виробів
Вибіркова 3
Державний екзаменОбов’язкова 1,5
Переддипломна практикаОбов’язкова 4,5
Виконання і захист дипломного проекту / роботиОбов’язкова 11