Кійко О.А., Кійко І.О. Економіко-математична модель функціонування лісового сектора України. Збірник науково-тех-нічних праць. Науковий вісник НЛТУ, Вип. 22.12.- Львів, 2012 – с.349-357.

 

Проф. О.А. Кійко, д-р техн. наук; мол. наук. співроб. І.О. Кійко – НЛТУ України, м. Львів

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛІСОВОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ

На  основі  статистичних  даних  економічного  розвитку  адміністративних  одиниць України за період з 2006 по 2010 рр. побудовано регресійну модель другого порядку, що дає змогу виявити певні закономірності функціонування регіонального лісового  сектору.
Створена модель дає  змогу проаналізувати вплив чинників, що характеризують економічний потенціал регіону (кількість зайнятих працівників у регіоні, кількість підприємств у регіоні, загальний обсяг реалізованої продукції регіону, обсяг реалізованої продукції промисловості регіону, валовий регіональний продукт) та чинників, що, здебільшого, характеризують ресурсний потенціал лісового сектору регіону (кількість  зайнятих  працівників  у  лісовому  секторі  регіону,  кількість  підприємств  у  лісовому  секторі регіону,  обсяг  виготовлених  пиломатеріалів  у  регіоні, лісистість регіону, загальний обсяг лісозаготівлі у регіоні) на обсяг реалізованої продукції лісового сектору регіону.

Кійко О.А.,  Кійко І.О. Економіко-математична модель функціонування лісового сектора України. Збірник науково-технічних праць. Науковий вісник НЛТУ, Вип. 22.12.- Львів, 2012 – с.349-357.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.