Яріш Оксана

асистент, кандидат технічних наук

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

Освіта

 • У 1993 році закінила Львівський лісотехнічний університет за спеціальністю “Технологія деревообробки " –
  "Проектування і конструювання меблів”.

Наукова ступінь:

 • Кандидат технічних наук
 • Тема дисертації: "Формування кольорових захисно-декоративних покриттів фотохімічного твердіння на деревині та деревинних матеріалах"

Рік захисту – 2003


Посада:

 • асистент кафедри технології меблів та виробів з деревини НЛТУ України

Навчальна робота:

 • лабораторні заняття з дисциплін: “Технологія виробів з деревини", “Оздоблення й опорядження”, “Технологія захисно-декоративних покриттів", "Опорядження товарів ширвжитку", “Обладнання та процеси опорядження”, “Захисно-декоративні покриття й оздоблення”, “Теоретичні основи формування ЗДП”, ”Основи ТМВД”, “Технологія меблевих виробів”, “Наукові дослідження в д/о”, “Матеріалознавство
 • практичні заняття з дисципліни «Обладнання та процеси опорядження”

Дослідження та професійні інтереси:

 • Дослідження процесів опорядженнядеревини сучасними лакофарбовими композиціями

 


Вибрані публікації
 • * Булик О.В. Фотоелектричний метод дослідження седиментаційних характеристик забарвлених систем на основі поліефірних лаків та високодисперсних аеросилів // Науковий вісник: Зб. наук.-техн. пр. – Львів: УкрДЛТУ. – 1997. – Вип. 6. – С. 77–81.
 • Яріш О.В. Технологічні аспекти фототвердіння забарвлених лакових систем // Науковий вісник: Проблеми деревообробки на рубежі ХХІ століття: наука, освіта, технології. Зб. наук.-техн. пр. – Львів: ПрестижІнформ. – 1999. – Вип. 9.5. – С. 210–213.
 • Яріш О.В. Прогнозування декоративних і технологічних властивостей забарвлених лакових композицій УФ-твердіння, виходячи з спектральних властивостей окремо взятих пігментів // Науковий вісник: Зб. наук.-техн. пр. – Львів: УкрДЛТУ. – 2001. – Вип. 11.2 . – С. 38–40.
 • Яріш О.В. Розширення гами кольорів пігментованих покриттів шляхом модифікації рецептури компо+зиції та модернізації УФ-обладнання // Науковий вісник: Зб. наук.-техн. пр. – Львів: УкрДЛТУ. – 2002. – Вип. 12.2. – С. 162–166.
 • Яріш О.В. Модернізація камери УФ-твердіння МИЛ-2 // Науковий вісник: Зб. наук.-техн. пр. – Львів: УкрДЛТУ. – 2002. – Вип. 12.3 . – С. 122–125.
 • Яремчук Л.А., Сорока Л.Я., Булик О.В. Седиментаційна стійкість забарвлених систем // Науковий вісник: Зб. наук.-техн. пр. – Львів: УкрДЛТУ. – 1994. – Вип. 2. – С. 24–26.
 • Яремчук Л.А., Булик О.В. Дослідження впливу забарвлюючих добавок на виникнення та релаксацію внутрішніх напружень у поліефірних покриттях УФ-твердіння // Науковий вісник: Зб. наук.-техн. пр. – Львів: УкрДЛТУ. – 1998. – Вип. 8.1. – С. 117–123.
 • Яремчук Л.А., Яріш О.В. Використання екологічно безпечних кольорових лакових композицій для опорядження меблів // Науковий вісник: Сучасна екологія і проблеми сталого розвитку суспільства. Зб. наук. –техн. пр. – Львів: УкрДЛТУ. – 1999. – Вип. 9.7. – С. 255–259.
 • Булик О.В. Дослідження спектральних характеристик кольорових лакових композицій // Тези міжнар. конф. «Лісотехнічна освіта і наука на рубежі XXI століття: сучасний стан, проблеми і перспективи ». – Львів, 1995. – С. 63.
 • Яріш О.В. Прогнозування технологічних параметрів кольорових лакових композицій УФ-твердіння на основі спектральних характеристик барвників // Матеріали 50-ої наук.-техн. конф. “Проблеми та перспективи розвитку технології деревообробки”. – Львів, 1998. – С. 40.
 • Яремчук Л.А., Ватаманюк Н.М., Булик О.В. Дослідження спектральних характеристик кольорових лакових композицій // Тези доп. наук.-практ. конф. «Львівські хімічні читання». – Львів, 1995. – С. 68.
 • Булик О.В., Ватаманюк Н.М., Яремчук Л.А. Спектральні характеристики кольорових лакових композицій // Тези доп. міжнар. наук.-техн. конф. «Розвиток технічної хімії в Україні». – Харків, 1995. – С. 161.
 • Яріш О.В. Технологічні аспекти опорядження тримірних виробів з деревини УФ-композиціями //  Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість: міжвідомчий науково-технічний збірник - Львів: НЛТУ України. - 2008, вип. 34 - С. 142-148.
 • Яріш О.В. Експериментальна установка для вимірювання динаміки та глибини фотополімеризації в покриттях УФ-твердіння //  Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість: міжвідомчий науко во-технічний збірник - Львів: НЛТУ України. - 2011, вип. 37.1 - С. 229-234.
 • Яріш О.В. Фотополімеризація ЛФМ під дією емітованого твердотільними джерелами УФ-випромінювання в лабораторних умовах //  Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість: міжвідомчий науково-технічний збірник - Львів: НЛТУ України. - 2013, вип. 39.1 - С. 75-79.
 • Яріш О.В. Експериментальна установка для полімеризації ЛФМ під дією УФ-випромінювання, емітованого твердотільними джерелами // Інноваційні технології деревообробної промисловості та механізації процесів у лісовому комплексі. - Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка - Харків - 2013, вип.143 - С. 173-177.

* Булик О.В. – дівоче прізвище асистента