Нові бланки титульних сторінок робочих програм навчальних дисциплін

У прикріплених файлах форми титульних сторінок (1-3-ї сторінки) робочої програми навчальної дисципліни, за якою необхідно поновити робочі програми навчальних дисциплін.

Робочі програми навчальних дисциплін розробляються для кожної спеціальності окремо.

Якщо дисципліна читається для кількох спеціалізацій спеціальності, розробляється одна робоча програма навчальної дисципліни, яка погоджується зі всіма проектними групами спеціалізацій даної спеціальності.

 

3.04_роб_прогр_АтаТ_ІМ_2016_1-3 стор

https://drive.google.com/open?id=0B77A29YguTpOTEVMYXJYMVc3VWlnYXlFYWViMVZPVXgwM1dZ

 

3.04_роб_прогр_АтаТ_ІМ_2016_1-3 стор. для кількох спеціалізацій

https://drive.google.com/open?id=0B77A29YguTpOMFdrcDJNMmNpU2doWnBuY0hlZUtJSndHR0tN

 

dstuВ Україні 01 липня 2016 р.  набув чинності ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання», який установлює види бібпосилань, правила та особливості їхнього складання і розміщування у документах.

Стандарт розроблено фахівцями Книжкової палати України імені Івана Федорова і його дія поширюється на бібліографічні посилання в опублікованих і неопублікованих документах незалежно від носія інформації. Стандарт призначено авторам творів, видавцям, фахівцям редакцій засобів масової інформації, інформаційних центрів тощо.

ДСТУ 8302:2015 містить інформацію про:

  • види бібліографічих посилань та правила їхнього складання;
  • особливості складання комплексного бібліографічного посилання;
  • особливості складання бібліографічного посилання на електронний ресурс;
  • особливості складання бібліографічного посилання на архівний документ.

МОН України пропонує для громадського обговорення Проект Порядку присудження наукових ступенів.  

 

 pHd 1

1. Цей Порядок регулює встановлення вимог до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені, присудження наукових ступенів доктора філософії і доктора наук спеціалізованими вченими радами вищих навчальних закладів (наукових установ) (далі – спеціалізовані вчені  ради) та скасування рішень спеціалізованих вчених рад...

Більш детально тут.

ОГОЛОШЕННЯ!

12 лютого  2016 р. (п`ятниця)  о 10 год 00 хв00 сек. відбудеться чергове засідання  кафедри ТМВД з таким порядком денним:

1. Про профорієнтаційну роботу (доповідають: профорієнтаційні групи про поїздки у школи регіону).

2. Про публікацію на сайті кафедри матеріалів вступних лекцій.

3. Про готовність магістерстких робіт (доп. наукові керівники).

4. Про нові критерії ліцензування (доп. зав. кафедри проф. Кійко О.А.).

5. Різне.

 

Також нагадуємо, що вибігає термін надання наступних матеріалів:

  • анотацій дисциплін (українською та англійською мовами);
  •  методичних вказівок з самостійної роботи студентів за дисциплінами що читаються;

  • методичного забезпечення індивідуальної роботи студентів за дисциплінами що читаються;

  • оформлення екзаменаційних білетів до дисциплін, відповідно до вимог.


    Детальніше про підготовку матеріалів до навчального процесу див за посиланнями:

1. Файл з переліком заходів які необхідно виконати до початку весняного семестру 2015/16 н.р.
2. Приклад методичних завдань з самостійної роботи
3. Приклад методичних завдань з індивідуальної роботи
4. Приклад анотації дисципліни