ОГОЛОШЕННЯ!

17 грудня 2014 р. (середа)  о 14 год 30 хв. відбудеться чергове засідання  кафедри ТМВД з наступним порядком денним:

1. Звіти викладачів про виконану  роботу у 1-му семестрі  і розгляд планів на  роботи на 2-й семестр 2014/15 н.р.

2. Кадрові питання: доповідають доц.Кшивецький Б.Я., доц. Грицак С.А., доц. Кушпіт А.С., ас.  Чопенко Н.Ф., ас. Ільків М.М.

3. Різне.

Постанова кабінету міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656 "Деякі питання реалізації статті 54 Закону України “Про вищу освіту

Додатки до постанови № 656 ("Порядок затвердження рішень про присвоєння вчених звань", зразки атастатів тощо )


Національний Класифікатор України/Класифікатор професій ДК 003:2010


 

Болюбаш Я.Я.  Організація навчального процесу у вищих закладах освіти: Навч. посібник для слухачів закладів підвищення кваліфікації системи вищої освіти.— К.: ВВП «КОМПАС», 1997.— 64с
(socd.univ.kiev.ua/lib/pub/b/bolubash/bolubash2.rtf‎)

Методичні рекомендації з розроблення складових галузевих стандартів вищої освіти (компетентнісний підхід)


 

Постанова КМУ N 1149 від 27 грудня 2008 року 10.01.2009 Про затвердження Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента
http://zakon.rada.gov.ua/go/1149-2008-п


 

Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів
(http://uazakon.com/document/fpart41/idx41934.htm)

Порядок передавання електронних копій періодичних друкованих наукових фахових видань на зберігання до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0020-09

Інформація про надання грифа навчальним посібникам та підручникам для вищої школи