МОН України пропонує для громадського обговорення Проект Порядку присудження наукових ступенів.  

 

 pHd 1

1. Цей Порядок регулює встановлення вимог до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені, присудження наукових ступенів доктора філософії і доктора наук спеціалізованими вченими радами вищих навчальних закладів (наукових установ) (далі – спеціалізовані вчені  ради) та скасування рішень спеціалізованих вчених рад...

Більш детально тут.