Навчально-методичні комплекси дисциплін («Папки дисциплін»)

Титульні листи (1-3 листи) програми дисципліни

Зразок, надісланий навчально-методичним відділом.

Робочі програми навчальних дисциплін розробляються для кожної спеціальності окремо.
Якщо дисципліна читається для кількох спеціалізацій спеціальності, розробляється одна робоча програма навчальної дисципліни, яка погоджується зі всіма проектними групами спеціалізацій даної спеціальності.


Зразок 1.

  3.04_роб_прогр_АтаТ_ІМ_2016_1-3 стор: https://drive.google.com/open?id=0B77A29YguTpOTEVMYXJYMVc3VWlnYXlFYWViMVZPVXgwM1dZ

Зразок 2.

3.04_роб_прогр_АтаТ_ІМ_2016_1-3 стор. (для кількох спеціалізацій) https://drive.google.com/open?id=0B77A29YguTpOMFdrcDJNMmNpU2doWnBuY0hlZUtJSndHR0tN

 

Бланк екзаменайційного білету:


https://drive.google.com/open?id=0B_tVDDs5Uo0LWlBHVGl3cWlaS0U&authuser=0

 

Інші бланки:

(відповідно до статті 15 Закону України «Про вищу освіту» та підпункту 18 пункту 4 "Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України", затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 410).

Завдання на бакалаврську кваліфікаційну роботу

Титульна сторінка до бакалаврської кваліфікаційної роботи

Титульна сторінка до магістерської роботи

Завданняна магістерську роботу

Екзаменаційний білет

Курсовий проект (робота) (титул)

 

Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти та забезпечення акредитації спеціальностей

 Необхідно  звірити наявні дані  виконання як мінімум трьох  умов професійної активності  ( відповідно до пункту 5 приміток додатка 12 до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти). Файл з оновленими даними переслати на пошту кафедри.

1.Тека  з  даними, для кожного викладача - окремий файл  
==>​​​​​​ (https://drive.google.com/drive/folders/0B2xanR3lz_p-OUdfNDZST3YwREk?usp=sharing)

2. Дані для звірки  стосовно якісного складу кафедри,  (стажування, статті, предмети ....).
Дані знаходять у файлі "Якісний склад ТМВД...":  https://drive.google.com/open?id=0B2xanR3lz_p-azhRVHZpNzFqTVU\

3. Повний текст ліцензійних умов:
Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів(освіти пост.КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187)

nakaz mon lits 95 10

 

Наказом  МОН України № 95-л  від  15.05.2017 р., згідно до  протоколу № 51/1 засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України  від 12 травня 2017 р. № 51/1  Державному вищому навчальному закладу «Національний лісотехнічний університет України» видано ліцензію на освітню діяльність за

 

 

lits pro51 1

 

першим  (бакалаврським)

 

 

та

 

lits pro51 1 magдругим (магістерським) рівнем вищої освіти

 

 

 

за спеціальністю 187  "Деревообробні та меблеві технології"
 
 
 

Наказ про перейменування кафедри "Технології меблів та виробів з деревини"

 

Наказом по університету № 121 від  31.05.2011   кафедру "Технології виробів з деревини"

перейменовано на кафедру "Технології меблів та виробів з деревини"

 

Додаткові питання, пропоновані для розгляду на засіданнях кафедри ТМВД у весняному семестрі 2016/17 н.р.

Для перегляду прошу ввійти у свій обліковий запис в домені "nltu.edu.ua".

https://drive.google.com/drive/folders/0B2xanR3lz_p-clNxZHJLQV83ejQ