ВІД НАВЧАННЯ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ:

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ-ТЕХНОЛОГІВ ДЕРЕВООБРОБКИ НЛТУ УКРАЇНИ

 

 Згідно Правил прийому до НЛТУ України в 2017 році, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10. 2016 р. № 1236 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23.11. 2016 р. за № 1515/29645 буде здійснюватись прийом абітурієнтів до НЛТУ України. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти у вступників до НЛТУ України будуть прийматись сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років.

серитифікат НЛТУ 2-17Для конкурсного відбору вступників ІДТД НДТУ України, які вступатимуть на основі повної загальної середньої освіти будуть зараховані бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання згідно переліку конкурсних предметів з ваговими коефіцієнтами  за назвами галузі знань та спеціальностей (напрямів підготовки):

·        18 «Виробництво та технології» : 187 «Деревообробні та меблеві технології» – українська мова та література (0,25), математика (0,4), фізика або іноземна мова (0,2), атестат (0,1), підготовчі курси (0,05);

·        16 «Хімічна та біоінженерія» : 161 «Хімічні технології та інженерія» – українська мова та література (0,25), математика (0,4), хімія або іноземна мова (0,2), атестат (0,1), підготовчі курси (0,05);

·        12 «Інформаційні технології» : 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» – українська мова та література (0,25), математика (0,4), фізика або іноземна мова (0,25), атестат (0,1);

·        02 «Культура і мистецтво» : 022 «Дизайн» – українська мова та література (0,2), історія України (0,2), творчий конкурс (0,5), атестат (0,1).

Конкурсний відбір абітурієнтів буде проводитись на основі конкурсного бала, який розраховуватиметься відповідно до Умов прийому та Правил прийому до НЛТУ України.

 Традиційні вміння та навички українського народу, що формувались протягом століть з метою раціонального перетворення життєвого простору та естетизації навколишньої дійсності відтворювались через народні ремесла та промисли до яких відносять хліборобство, бджільництво, рибальство, гончарство, писанкарство, теслярство, гутництво та сотні інших занять, збережені        крізь призму часу .

prof jar1Оброблення деревини, зокрема теслярство, відоме в Україні з давніх часів. З дерева виготовляли найпростіші знаряддя праці, тесали дошки, будували житла, виробляли різноманітні предмети меблів, хатнє начиння, господарський реманент, тощо. На основі використання деревини розвивалась низка ремесел, які особливо були поширені на Поділлі, Поліссі, в Галичині та Закарпатті.

Основним будівельним матеріалом у минулому була деревина, а основним майстром тесляр. Професія тесляра не втратила своєї актуальності й сьогодні. При виготовленні меблів, столярно-будівельних виробів дерев’яного будівництва не можна обійтися без умілих рук, кмітливості та майстерності тесляра.