Навчальний процес

Кафедра є однією з чотирьох випускаючих кафедр ННІ ДТДта здійснює підготовку підготовку фахівців напрямку "Деревооброблювальні технології" за спеціальністю "Технологія виробів з деревини"

Педагогічний колектив забезпечує рівень підготовки фахівців з професійно орієнтованих та спеціальних дисциплін у відповідності до вимог освітньо-професійних програм та кваліфікаційних характеристик бакалаврів та спеціалістів, плідно працює над підготовкою підручників, навчальних посібників та методичних розробок.

Кафедра "Технології меблів та виробів з деревини" забезпечена належною навчально-лабораторною та науковою базами.

Лекційні курси , нерозривно пов'язані із застосуванням комп'ютерної техніки в навчальному процесі кафедри ТМВД.


На кафедрі читаються наступні дисципліни:

Підготовка бакалаврів спеціальності 187 "Деревообробні та меблеві технології"

 • "Введення у спеціальність"
 • "Конструювання виробів з деревини"
 • "Технологія виробів з деревини"
 • "Технологія захисно-декоративних покриттів"
 • "Матеріалознавство"
 • "Технологія меблевих виробів"
 • "Технологія м`яких меблевих виробів
 • "Статистичні методи підвищення якості продукції деревооброблення"

Підготовка та магістрі спеціальності 187 "Деревообробні та меблеві технології":
за навчальними програмами "Технології деревообробки " та "Технології виробів з деревиниї"

 • "Кластерний підхід і кластерний аналіз у лісовому секторі"
 • "Наукові дослідження в деревообробці"
 • "Наукові дослідження і організація в науці"
 • "Візуалізація технологічної інформації"
 • "Перспективи використання вживаної деревини"
 • "Склеювання  деревини екологічно безпечними матеріалами"
 • "Опорядження деревини екологічно безпечними матеріалами"
 • "Технологічна підготовка виробництв"
 • "Обладнання та процеси опорядження деревини і деревних матеріалів"
 • "Гнучкі виробничі системи"
 • "Нетрадиційні джерела енергії"
 • "Реставрація меблевих виробів"
 • "Управління персоналом"

Підготовка бакалаврів счпеціальності "Дизайн"

 • Технологія меблевих виробів
 • Захисно-декоративні покриття та оздоблення
 • Нові технології у формоутворенні

Підготовка бакалаврів спеціальності "Хімічна технологія"

 • "Основи механічної обробки заготовок з деревини"
 • "Основи технології меблевих виробів"

Підготовка бакалаврів спеціальностей - "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" та - "Інженерна механіка"

 • Основи технологія виробів з деревини

Підготовка бакалаврів спеціальності "Економіка підприємництва" та "Облік та аудит"

 • Технологія деревообробного виробництва
 • Технологія меблевого виробництва

 


Для проведення занять використовують пакети програм, основними з яких є:

 • "Розрахунок витрат основних та допоміжних матеріалів";
 • "Визначення оптимальної програми завантаження обладнання";
 • "Розробка складального креслення виробу";
 • "Розробка робочих креслень деталей";
 • "Статистична обробка результатів досліджень";
 • "Перевірка нормальності розподілу випадкових величин";
 • "Графічне представлення результатів експерименту".

Програмискладені силами викладачів та студентів кафедри із застосуванням Borland Turbo Basіc 1.0, Borland Turbo Pascal 6.0, Borland Delphі 2.0, Mіcrosoft Vіsual Basіc for Applіcatіon, Mіcrosoft Excel. Для специфічних розрахунків широко застосовується "Mіcrosoft Excel", а для створення графічної інформації (графіки, технологічні схеми і т.д.) AutoCAD.

Також у навчальному процесі використовуються демонстраційні версії автоматизованих систем проектування "Woody", "Базис конструктор", програма розкрою листових матеріалів "2D-Place", дизайн-система для проектування меблевих виробів та виконання клеслень"3D-FLAT 2002".