Технологія меблів та виробів з деревини. Хмарка тегівЗагальна характеристика навчальної програми "Деревообробні та меблеві технології"

  • Рівень вищої освіти – Перший (бакалаврський) рівень
  • Ступінь вищої освіти – Бакалавр
  • Галузь знань – 18 Виробництво та технології
  • Спеціальність – 187 Деревообробні та меблеві технології
  • Обмеження щодо форм навчання – Відсутні
  • Освітня кваліфікація – Бакалавр з деревообробних та меблевих технологій за спеціалізацією (зазначити назву спеціалізації)
  • Кваліфікація в дипломі – Бакалавр
  • Освітня програма – Деревообробні та меблеві технології
  • Академічні права випускників – Мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти.

Всього кредитів 240 , в т.ч. обов`язкові компоненти - 180, вибіркові компоненти - 60

ОПИС ПРОГРАМИ