Вступ на програми бакалаврату (за скороченим терміном)

У 2018 році ННІ ДТД проводить набір на бакалаврат зі скороченим терміном навчання:

Спеціальність 187 "Деревообробні та меблеві технології".

 Навчання для здобуття ступеня бакалавра (перший рівень освіти)  за скороченим терміном навчання на бакалавраті триває 1 р. 10 міс.

Випускники бакалаврату можуть продовжити навчання в магістратурі.

Вступ на програми бакалаврату (на базі середньої школи)

В НЛТУ України освітня діяльність провадиться відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України.

На асвітню програму "Деревообробні та меблеві технології"  спеціальності 187 "Деревообробні та меблеві технології" 

 

Навчання для здобуття ступеня бакалавра (перший рівень освіти) триває 3 роки 8 місяців (8 семестрів) за денною або заочною формами навчання.

Випускники бакалаврату можуть продовжити навчання в магістратурі.

Вступ на програми магістратури

В НЛТУ України освітня діяльність провадиться відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України.

Навчання для здобуття ступеня магістра  (другий рівень освіти) триває 1 рік 4 місяці (3 семестри) за денною або заочною формами навчання. Випускники отримують диплом державного зразка і можуть продовжити навчання в аспірантурі.

У 2018 році ННІ ДТД  пропонує такі освітні програмиі для магістратури:

Спеціальність  187   "Деревообробні та меблеві технології"  :

  • "Технології виробів з деревини"
  • "Технології деревообробки”.

На програми магістратури можна вступити, маючи диплом бакалавра незалежно від спеціальності

Повний перелік  освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання,ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання (магістр, бакалавр) див на сайті університету (nltu.edu.ua)/.и документи з 02.07.2018 до 15.08.2018

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
Ви маєте змогу подати документи з 02.07.2018 до 29.09.2018