пошук дисертацій

 NDLTD (The Networked Digital Library of Theses and Dissertations) - пошукова система. Забезпечує пошук повнотекстових дисертацій відкритого доступу або відомостей про дисертації обмеженого доступу серед 4 млн документів.

OATD (Open Access Theses and Dissertations) - містить дисертації, дипломні роботи випускників більше 1 тис. дослідних інститутів, університетів і коледжів. Мови: англійська (1200000), інші європейські, китайський. Кількість документів: 2800000. Відкритий доступ до повних текстів: для всіх робіт.

DART-Europe - містить дисертації з бібліотек Європи. Мови: англійська та інші європейські. Кількість документів: 500 тис. Робіт вчених з 600 університетів 28 країн Європи. Відкритий доступ до повних текстів: для всіх робіт.

HAL - містить дисертації та наукові статті співробітників науково-освітніх установ Франції. Мови: в основному англійська та французька. Кількість документів: 1 млн. Відкритий доступ до повних текстів: для 350 тис. робіт.

CiNii Dissertations -- мови японська, англійська. Містить: дисертації на докторський ступінь університетів та інститутів Японії, бібліографічну інформацію по дисертаціях. Кількість документів: 230 тис. Дисертацій від National Diet Library і університетів, 600 тис. бібліографічних посилань. Відкритий доступ до повних текстів: для всіх робіт.

Dialnet - містить згруповані по університетах дисертації, наукові статті вчених з провідних університетів Іспанії. Мови: іспанська та інші європейські. Кількість документів: 40 тис. Відкритий доступ до повних текстів: для всіх робіт.

dissertations.se - містить докторські дисертації шведських вчених. Мови: англійська, інші європейські і східні. Кількість документів: 54 тис. Відкритий доступ до повних текстів: для половини робіт.

PQDT Open — база даних компанії ProQuest's UMI Dissertation Publishing. Містить: дисертації. Мови: англійська. Кількість документів: 27 тис. Відкритий доступ до повних текстів: для всіх робіт.

theses.fr — частина проекту інформаційного забезпечення вищої освіти за підтримки Міністерства освіти Франції. Містить: дисертації, захищені в університетах Франції. Мови: в основному французька та англійська. Кількість документів: 370 тис. Відкритий доступ до повних текстів: для 30 тис. робіт.

EThOS - британські дисертації (більше 400 тис.) У відкритому доступі для всіх зареєстрованих користувачів. Можна також за порівняно невеликі гроші замовити оцифровку необхідної дисертації, яка після цього буде викладена у відкритий доступ.

Канадські дисертації (70 університетів).

Дисертації Університету Гранади (6 тис.).

Дисертації Університету Тулузи (+2578).

Підбірка дисертацій Луїзіанського університету.

Мексиканські дисертації.

Дисертації Університету Буенос-Айреса (1395, pdf).


 

 

dstuВ Україні 01 липня 2016 р.  набув чинності ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання», який установлює види бібпосилань, правила та особливості їхнього складання і розміщування у документах.

Стандарт розроблено фахівцями Книжкової палати України імені Івана Федорова і його дія поширюється на бібліографічні посилання в опублікованих і неопублікованих документах незалежно від носія інформації. Стандарт призначено авторам творів, видавцям, фахівцям редакцій засобів масової інформації, інформаційних центрів тощо.

ДСТУ 8302:2015 містить інформацію про:

  • види бібліографічих посилань та правила їхнього складання;
  • особливості складання комплексного бібліографічного посилання;
  • особливості складання бібліографічного посилання на електронний ресурс;
  • особливості складання бібліографічного посилання на архівний документ.

 

nv nltu

http://nv.nltu.edu.ua/


Науковий вісник НЛТУ України


Збірник публікує науково-технічні праці співробітників вищих навчальних закладів України, науковців з-за кордону, а також спеціалістів лісового і деревообробного комплексу, присвячених різним аспектам освітянських проблем та наукових досліджень, передового досвіду і впровадження у виробництво здобутих результатів.

Призначений для наукових працівників, аспірантів, інженерів галузі, викладачів вищих навчальних закладів освіти, коледжів і технікумів, студентів старших курсів.


Згідно з постановою президії ВАК України, "Науковий вісник НЛТУ України" належить до Переліку наукових фахових видань України,в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за такими напрямка­ми:

  • біологічні науки (від 10.03.10 р., № 1-05/2),
  • технічні на­уки (від 14.04.10 р., № 1-05/3),
  • сільськогосподарські науки (від 01.07.10 р., № 1-05/5) та
  • економічні науки (від 06.10.10 р., № 1-05/6)


lg tЛісове Господарство, Лісова, Паперова і Деревообробна Промисловість


(ISSN 0130-9080 друкована версія; ISSN 2312-9786 он-лайн версія)

міжвідомчий науково-технічний збірник, заснований у 1964році у Львівському лісотехнічному інституті (Національний лісотехнічний університет України)


У статтях збірника містяться матеріали наукових досліджень і проектно-конструкторських робіт, спрямованих на вдосконалення технології та техніки лісового господарства, лісової, паперової, деревообробної промисловості та економіки.
.

Періодичність виходу - один раз на рік.


PRO LIGNO http://www.proligno.ro/en/
PRO LIGNO - Open Access PRO LIGNO - Open Access Scientific Journal in the Field of Wood EngineeringScientific Journal in the Field of Wood Engineering


Subject Category: Materials Science, Paper & Wood
Edited by "PRO LIGNO" Foundation
Publischer: Editura Universitatii "TRANSILVANIA" din Brasov


PRO LIGNO is the only Romanian journal in the field of wood engineering. It acts as a dissemination vector of the results of latest research in the field, among specialists involved in industry, research and education both from Romania and abroad.


The main purpose of this publication is the transfer of information between the research and production segments in the forestry and wood processing departments. All scientific papers are full-text written in English. They are peer-reviewed by experienced specialists both from Romania and from abroad.


bgtu

Брянський державний технічний університет

 

 

КОНФЕРЕНЦІЇ, ФОРУМИ, СЕМІНАРИ

 


 

Корисні посилання по грантах, конкурсах, виставках, стипендіях

-Scientific journals international (SJI) — міжнародний портал для вчених , які бажають мати закордонні публікації (англійською ) і отримати неупереджену рецензію від закордонних колег.

-Сайт SciVee — сайт дає доступ до наукової інформації наукових публікацій та демонстрації лекцій, використовуючи Інтернет як комунікативне середовище.

-WorldWideScience — портал наукової інформації світового масштабу з вільним доступом для науковців та всіх зацікавлених осіб до більш ніж 200 мільйонам сторінок наукової інформації з усього світу.

-«Technology Marketplace» — інформаційний портал Євросоюзу з пошуку матеріалів за новітніми науковим розробкам.

 


 

Мережа для українських науковців та всіх, хто цікавиться наукою в Україні    Ukrainian Scientists Worldwide

         Українські науковці у світі

Мережа для українських науковців та всіх, хто цікавиться наукою в Україні ...

 

 

ELibUkr«Електронна бібліотека України: створення Центрів знань в університетах України» – інноваційний проект, що об’єднує бібліотеки вищих навчальних закладів, національні бібліотеки та інші організації України. Метою проекту є забезпечення доступу до світової наукової інформації, створення власних академічних ресурсів, а також інтеграція української науки та бібліотечної справи у світову наукову комунікацію.

Реалізація проекту сприяє розвитку громадянського суспільства та демократичного процесу в Україні, надаючи доступ до великої кількості інформаційних ресурсів для максимальної кількості користувачів.

Проект передбачає передплату ліцензованих інформаційних продуктів для кожного університету – електронних журналів, електронних книг, баз даних – найважливішого ядра світових інформаційних ресурсів, що покривають усі галузі знань (наука, техніка, медицина, соціальні та гуманітарні науки).

Основу ELibUkr© становить єдиний потужний портал, який спрямовує користувачів до всіх типів електронної інформації. Студенти, викладачі і науковці отримують вільний доступ до всіх ресурсів проекту.


base

 
BASE: Bielefeld Academic Search Engine - одна  з найбільших у світі пошукових систем, спеціалізованих на пошуку наукових документів відкритого доступу в Інтернеті. Оператором BASE є бібліотека університету Білефельд (Німеччина). BASE збирає, нормалізує та індекс дані серверів репозитаріїв за допомогою "Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting" (OAI-PMH).На додаток до метаданих OAI,  BASE індексує вибрані веб-сайти і локальні дані бібліотек. Усе це разом можна шукати через один інтерфейс. 

 google academia


Google Scholar - система, орієнтована на пошук наукової літератури за різними галузями знань та різними джерелами.

 

 


 

orcid logoORCID - це відкрита некомерційна організація, що веде свою діяльність за принципом громадських починань. Робота ORCID спрямована на створення і ведення реєстру унікальних ідентифікаторів науковців і сполучної ланки між дослідницькими роботами та їх результатами і цими ідентифікаторами. Проект ORCID не обмежений рамками певної наукової дисципліни, розділу досліджень і державних кордонів. Реєстр ORCID дозволяє зв'язати дослідників з результатами їх роботи за рахунок впровадження ORCID Ід в ключові процеси, такі як оновлення досьє дослідника, розгляд рукописів і подача заявок на отримання грантів і патентів.

 


oaisterOAIster - зведений каталог мільйонів записів, представляє відкритий доступ до цифрових ресурсів. OAIster «збирає» описову інформацію (метадані) з колекції відкритого доступу по всьому світу, використовуючи OAI-PMH (the Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting).

OAIster включає в себе більше 25 мільйонів записів, представляє цифрові ресурси від більш ніж 1157 учасників.

 


 

Scimago

SCImago Journal & Country Rank - аналітичний портал, на якому представлені наукові показники по журналах та країнах. Аналіз базується на інформації, що міститься в базі даних Scopus® (Elsevier B.V.).

 

 

 


 

WorldWideScience

 

 

WorldWideScience.org - глобальна наукова пошукова система, яка здійснює пошук інформації по національних та міжнародних наукових базах даних та порталах.

 

 


 

/Files/images/bibliograf_2/SciGov_250.jpg Science.gov - онлайнова пошукова система, що охоплює більш ніж 60 баз даних та понад 2200 окремих сайтів з 15 федеральних агентств, які пропонують 200 мільйонів сторінок інформації авторитетних наукових установ США, зокрема результати досліджень і розробок.

 


 

sr logoScienceResearch.com - наукова пошукова система, яка здійснює повнотекстовий пошук у журналах багатьох великих наукових видавництв (Elsevier, Highwire, IEEE, Nature, Taylor & Francis та ін.). Шукає статті та документи у відкритих наукових базах даних: Directory of Open Access Journals, Library of Congress Online Catalog, Science.gov, Scientific News.

 

 


 

ScienceDirect — одна з найбільших онлайн колекцій опублікованих наукових досліджень. Належить видавництву Elsevier. Колекція містить майже 10 мільйонів статей з більш ніж 2500 журналів і понад 6000 електронних книг, довідників, наукових збірників. На основі ScienceDirect у 2002 році було створено базу даних Scopus.

Статті згруповано в чотири основні розділи: фізичні і технічні науки, природничі науки, медичні науки та соціальні і гуманітарні науки. Анотації більшості статей знаходяться у вільному доступі. Доступ до повного тексту статті вимагає передплати.

 


   
© кафедра ТМВД НЛТУ України