nk40 120117Про затвердження Вимог до оформлення дисертації

Відповідно до пунктів 10, 11 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Вимоги до оформлення дисертації, що додаються.

2. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування (Шевцов А.Г.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ковтунця В.В.

Міністр

Л.М. Гриневич

 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266

Постанова КМУ № 53 від 01.02.2017 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

№ 32 від 01 лютого 2017 року

Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2015 р. № 266

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 "Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти" (Офіційний вісник України, 2015 р., № 38, ст. 1147; 2016 р., № 79, ст. 2647) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України       В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 лютого 2017 р. № 53

Постановою КМУ № 261 від 23.03.2016 року затвердженно "Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)"

 

Текст документу: https://drive.google.com/file/d/0B2xanR3lz_p-OS1TcXBjZ3Z5Znc/view?usp=sharing

 

Джерело: http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/50986/

 
методичні рекомендації з розробки стандартів освіти

Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти 2016

 

Відповідно до вимог абзацу першого частини шостої статті 13 Закону України «Про вищу освіту» Науково-методична рада (НМР) Міністерства освіти і науки України (МОН) за участю Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) розробляє методологію, методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, а науково-методичні комісії (НМК) здійснюють розроблення цих стандартів...

 

   
© кафедра ТМВД НЛТУ України