Спеціаліст — освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності[1].

Згідно з новим Законом України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 р., та з умовами участі країн у Болонському процесі, освітньо-кваліфікаційний рівень — «спеціаліст» в України буде скасовано[2][3].

2016 року проводився останній набір на ступінь «спеціаліст» за деякими спецальностями в Україні, далі існування освітнього ступеня «спеціаліст» буде остаточно припинено для нових студентів[4].

На кафедрі здійснюєтся підготовка спеціалістів спеціальностей 7.05180101 "Технології деревообробки" та 7.05180102 "Технології виробів з деревини".

Конкурсний відбір осіб для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста здійснюється за їх рейтингом.

Програми фахових вступних випробувань бакалаврів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста відповідають програмам основних нормативних дисциплін професійного спрямування напряму підготовки 6.051801 "Деревооброблювальні технології".

Порядок проведення фахових випробувань для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавра визначається “Положенням про фахове вступне випробування для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра“, яке оприлюднюється на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті університету. (ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Національного лісотехнічного університету України).

   
© кафедра ТМВД НЛТУ України
 
  Geo Visitors Map MyCounter - ??????? ? ?????????? Protected by Copyscape DMCA Takedown Notice Infringement Search Tool