Навчальна робота

Кафедра є однією з чотирьох випускаючих кафедр технологічного факультету та здійснює підготовку підготовку фахівців напрямку "Деревооброблювальні технології" за спеціальністю "Технологія виробів з деревини"

Педагогічний колектив забезпечує рівень підготовки фахівців з професійно орієнтованих та спеціальних дисциплін у відповідності до вимог освітньо-професійних програм та кваліфікаційних характеристик бакалаврів та спеціалістів, плідно працює над підготовкою підручників, навчальних посібників та методичних розробок.

Кафедра "Технології меблів та виробів з деревини" забезпечена належною навчально-лабораторною та науковою базами.

Лекційні курси , нерозривно пов'язані із застосуванням комп'ютерної техніки в навчальному процесі кафедри ТМВД.


На кафедрі читаються наступні дисципліни:

Підготовка бакалаврів напрямку 6.051801 "Деревооброблювальні технології"

Підготовка спеціалістів та магістрі спеціальностей:
05180101 "Технології деревообробки " та 05180102 "Технології виробів з деревиниї"

Підготовка бакалаврів напрямку 6.020207"Дизайн"

Підготовка бакалаврів напрямку 6.053101 "Хімічна технологія"

Підготовка бакалаврів напрямку 6.050202 - "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" та 6.050502 - "Інженерна механіка"

Підготовка бакалаврів напрямку 6.030504 "Економіка підприємництва" та 6.030509 "Облік та аудит"

 


Для проведення занять підготовлено пакети програм, основними з яких є:

  • "Розрахунок витрат основних та допоміжних матеріалів";
  • "Визначення оптимальної програми завантаження обладнання";
  • "Розробка складального креслення виробу";
  • "Розробка робочих креслень деталей";
  • "Статистична обробка результатів досліджень";
  • "Перевірка нормальності розподілу випадкових величин";
  • "Графічне представлення результатів експерименту".

Програмискладені силами викладачів та студентів кафедри із застосуванням Borland Turbo Basіc 1.0, Borland Turbo Pascal 6.0, Borland Delphі 2.0, Mіcrosoft Vіsual Basіc for Applіcatіon, Mіcrosoft Excel. Для специфічних розрахунків широко застосовується "Mіcrosoft Excel", а для створення графічної інформації (графіки, технологічні схеми і т.д.) AutoCAD.

Також у навчальному процесі використовуються демонстраційні версії автоматизованих систем проектування "Woody", "Базис конструктор", програма розкрою листових матеріалів "2D-Place", дизайн-система для проектування меблевих виробів та виконання клеслень"3D-FLAT 2002".

   
© кафедра ТМВД НЛТУ України