ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВА, ПАПЕРОВА І ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Міжвідомчий науково-технічний збірник.
ВИПУСК 41

Рекомендовано до друку Вченою Радою НЛТУ України (протокол № 11 від 29.12.15 р.)

 

ЗМІСТ

3

1. WOODWORKING INDUSTRY // ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

5

 

 

O.A. Kiyko, Uwe Kies, R.B. Shchupakivskyy //
О.А. Кійко, Уве Кіс, Р.Б. Щупаківський
FURNITURE INDUSTRY IN EASTERN EUROPE: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT //
Меблева промисловість в країнах Східної Європи: виклики і можливості для сталого розвитку

5

O.A. Kiyko, Uwe Kies //
О.А. Кійко, Уве Кіс
RESOURCE EFFICIENCY AND RAW MATERIAL USE IN WOODWORKING INDUSTRIES IN EASTERN EUROPE: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR SUSTAINABLE PRODUCTION //
Ресурсоефективність використання сировини у деревообробній промисловості Східної Європи: виклики і можливості для сталого розвитку
15
B.Ya. Kshyvetskyy, D.Yu. Fedorynenko, Ya.M. Bilyy //
2 Б.Я. Кшивецький, Д.Ю. Федориненко, Я.М. Білий
PREDICTION OF THE DURABILITY OF THERMOPLASTIC ADHESIVE PINE WOOD JOINTS //
Прогнозування довговічності термопластичних клейових з'єднань деревини сосни
22
O.M. Kushpit, A.S. Kushpit, Ya.M. Bilyy //
О.М. Кушпіт, А.С. Кушпіт, Я.М. Білий
THE PECULIARITIES OF DISPERSION PAINT-AND-LACQUER MATERIAL FLOW IN THE GAP OF ROLLER MACHINE //
Особливості течії дисперсійних лакофарбових матеріалів у зазорі вальцевого верстату
27
Ye.M. Lutyy, V.V. Barylyak, O.M. Udovytskyy //
Є.М. Лютий, В.В. Бариляк, О.М. Удовицький,
CALCULATION FEATURES OF VARIABLES PROCESS LOADS ACTING ON THE CABLE TIMBERTRANSPORTING PLANTS DRIVE //
Особливості розрахунку змінних технологічних навантажень, що діють на приводи підвісних канатних лісотранспортних установок
29
S.V. Gayda //
С.В. Гайда
MODELING PROPERTIES OF BLOCKBOARDS MADE OF POST-CONSUMER WOOD ON THE BASIS OF THE FINITE ELEMENT METHOD //
Моделювання властивостей столярних плит із вживаної деревини на основі методу кінцевих елементів
39
R.В. Shchupakivskyy, Andreja Kutnar //
Р.Б. Щупаківський, Андрея Кутнар
UNDERSTANDING WOOD MODIFICATION THROUGH AN INTEGRATED SCIENTIFIC AND ENVIRONMENTAL IMPACT APPROACH (IN THE FRAMEWORK OF COST ACTION FP1407) //
Термічне модифікування деревини: основні засади в контексті інтегральних науково-екологічних аспектів (в рамках проекту COST Action FP1407)
49
   
2. FORESTRY // ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО
51
   
M.M. Lisovyy //
М.М. Лісовий
VEGETATIVE PROPAGATION OF TAXUS BACCATA L. CULTIVARS 'FASTIGIATA' AND 'AUREA' //
Вегетативне розмноження культиварів Taxus baccata l. 'Fastigiata' та 'Aurea'
51
V.V. Lavnyy //
В.В. Лавний
EINFLUSS DER BODENVEGETATION AUF DIE NATURVERJUNGUNG DER BAUMARTEN AUF DEN STURMWURFFLACHEN IN DEN UKRAINISCHEN KARPATEN //
Вплив живого надґрунтового покриву на природне поновлення деревних порід на вітровальних ділянках в Українських Карпатах
55
   
© кафедра ТМВД НЛТУ України