Основи ТВДВойтович І.Г. Основи технології виробів з деревини. Підручник. – Львів: НЛТУ України, ТЗОВ «Країна ангелят». – 2010. – 305 с.Формат 70х100 1/16, м'яка кольорова обкладинка.

Представлено структуру використання деревини та лісової галузі України. Розглянуто типи деревообробних виробництв та основи організації випуску виробів на базі взаємозамінності.

Наведено структуру виробничого процесу та дані про перелік і порядок операцій, типи обладнання, організацію робочих місць та продуктивність обладнання на різних етапах технологічного процесу виготовлення виробів з деревини.

Для кожного розділу наведено перелік питань для самоконтролю та список літературних джерел.

Для студентів лісотехнічних навчальних закладів та інженерно-технічого персоналу підприємств з виготовлення виробів з деревини

 Кійко О.А. Статистичні методи підвищення якості продукції деревооброблення Кійко О.А. Статистичні методи підвищення якості продукції
деревооброблення
.
– Львів: Панорама. – 228 с.
ISBN

У навчальному посібнику розглядаються та аналізуються статистичні методи управління якістю продукції. Впровадження цих методів у виробничу діяльність сприятиме суттєвому поліпшенню конкурентноздатності підприємств шляхом покращення якості готової продукції. Матеріал,
викладений у посібнику, допомагає засвоїти статистичні методи подання та аналізу даних.

Посібник буде корисним для студентів, які навчаються на освітньо- кваліфікаційному рівні «бакалавр» за спеціальністю «Деревооброблювальні технології», а також для аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів і всіх, кого цікавлять питання підвищення якості продукції у власній діяльності

sav tzdp

 

Микола Савенець.
Технологія захисно-декоративних покриттів деревини і деревних матеріалів

(навч. посібник). Львів. РВВУкрДЛТУ. 2006. - 264с

   
© кафедра ТМВД НЛТУ України