Методичний посібник з курсового та дипломного проектування для розрахунку матеріалів у виробництві меблевих виробів з дисципліни «Технологія меблевих виробів»

Кшивецький Б.Я. Солонинка В.Р. Методичний посібник з курсового та дипломного проектування для розрахунку матеріалів у виробництві меблевих виробів з дисципліни «Технологія меблевих виробів» / В.Р. Солонинка // Львів. РВВ НЛТУ України, 2009. – 107 с

Частина 1 https://drive.google.com/file/d/0B_tVDDs5Uo0LYTlBRUt5VktQTWs/edit?usp=sharing


 Частина 2  https://drive.google.com/file/d/0B_tVDDs5Uo0LMUhLUDVoVmZIbEU/edit?usp=sharing

Альбом організація робочих місць, верстатів, ліній та технологічних процесів

Методичні  вказівки

Войтович І.Г. Альбом "Організація деяких робочих місць, верстатів, ліній та технологічних
процесів деревообробних та меблевих цехів", 1997. 

Доступ: https://drive.google.com/file/d/0B2xanR3lz_p-XzliNTdnYnNPZ2M/view?usp=sharing

 

методичні вказівки  "Технологічна підготовка д-о виробництв

Методичні вказівки з вибору індивідуальних завдань  з дисципліни "Технологічна підготовка виробництва",

(https://drive.google.com/file/d/0B2xanR3lz_p-X3IzVUI4akptY3c/view?usp=sharing 2.2 M, pdf)

 

Методичні вказівки  для виконання магістерських робіт

Кушпіт А.С., Маєвський В.О., Гайда С.В. Методичні вказівки до виконання бакалаврських випускних робіт напряму підготовки 6.051801 «Деревооброблювальні технології» галузі знань 0518 «Оброблювання деревини». – Львів: НТТУ України. – 2011. – 22 с.

Доступ: https://drive.google.com/file/d/0B2xanR3lz_p-QlZOR1Fvc3pUdFU/view?usp=sharing

 

Методичні вказівки з розрахунку матеріалівВ.В. Артемчук, І.М. Заяць. Методичні вказівки з курсового і дипломного проектування. "Розрахунок норм витрат матеріалів"

Частина 1. Розрахунок норм витрат матеріалів. ЛЛТІ. Львів: 1990.- 67 с.

(https://drive.google.com/file/d/0B2xanR3lz_p-YWJ2QzRUV2JTMms/view?usp=sharing)

 

 

porovozyk1

Довідкові дані для проведення розрахунків у курсовому та дипломному проектуванні, зокрема у курсі «ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ»

Посилання: https://drive.google.com/open?id=0B2xanR3lz_p-V2VCcVZFRXZHUEE

Методичка з виконання магістерської роботи

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

 Магістерська робота оформляється згідно вимог, які представлені в методичних рекомендаціях:

 Кійко О.А., Гайда С.В., Кшивецький Б.Я., Кушпіт А.С. Методичні рекомендації для підготовки магістерської роботи для слухачів магістратури за напрямом підготовки 6.051801 «Деревооброблювальні технології» зі спеціальності 8.05180102 «Технології виробів з деревини». – Львів: НЛТУ України, 2015. – 39 с.

   
© кафедра ТМВД НЛТУ України