Навчальна практика. 1 курс. 

Технологічна практика. 3 курс

 

Технологічна практика.  “Деревооброблювальні технології”. 1 курс  cкороченої форми навчання

 

Науково-дослідна практика. 5 курс. Магістри

Матеріали до дипломного проектування


Матеріали до виконання та оформлення бакалаврської кваліфікайної роботи


  • Вимоги до бакалаврської роботи(91K, закачати)
  • Оформлення бакалаврської роботи(51K, закачати)
  • Структура та зміст бакалаврської роботи «Проект (розроблення) технологічного процесу…»(51K, закачати)
  • Структура та зміст бакалаврської роботи «Удосконалення технології … » (51К , закачати)
  • Титульна сторінка бакалаврської роботи (51К , закачати)
  • Завдання на бакалаврську роботу (57К , закачати)
  • Структура та об’єм виконання бакалаврської роботи (57К , закачати)

 

Матеріали до виконання та оформлення магістерської роботи

 Магістерська дисертація оформляється згідно вимог, які представлені в методичних рекомендаціях:

 Кійко О.А., Гайда С.В., Кшивецький Б.Я., Кушпіт А.С. Методичні рекомендації для підготовки магістерської роботи для слухачів магістратури за напрямом підготовки 6.051801 «Деревооброблювальні технології» зі спеціальності 8.05180102 «Технології виробів з деревини». – Львів: НЛТУ України, 2015. – 39 с.

Зразки оформлення списку використаних літературних джерел

Бланк титульного листа  до магістерської роботи

Бланк завдання на магістерську роботу

Як   автоматичного "Оформити нове джерело по вимогам ВАК України" див:  http://vak.in.ua

 

Приклади оформлення:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки:

  • Войтович І.Г. Основи технології виробів з деревини: Підручник. – Львів: ТзОВ «Країна ангелят», 2010. – 305 с.
  • Дячун 3.Й. Конструювання меблів: Корпусні вироби: Навч. посіб. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – Ч.1. – 387 с.
  • Кійко О.А. Статистичні методи підвищення якості продукції деревооброблення: Навч. посіб. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2010. – 176 с.
   
© кафедра ТМВД НЛТУ України