Вступ на програми бакалаврату

В НЛТУ України освітня діяльність провадиться відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України.

У 2018 році ННІ ДТД проводить набір на бакалаврат:

Спеціальність 187 "Деревообробні та меблеві технології" за  спеціалізаціями : 

           * вибір спеціалізації студентом відбувається на 2-му році навчання.

Навчання для здобуття ступеня бакалавра (перший рівень освіти) триває 3 роки 8 місяців (8 семестрів) за денною або заочною формами навчання. За скороченим терміном навчання на бакалавраті триває 1 р. 10 міс.

Випускники бакалаврату можуть продовжити навчання в магістратурі.

Повний перелік  освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання,ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання (магістр, бакалавр) див за посиланням: (Перелік освітніх ступенів, спеціальностей, ліцензовані обсяги та терміни навчання)

   
© кафедра ТМВД НЛТУ України