Запрошуємо Вас здобути освіту
в Національному лісотехнічному університеті України
з спеціальності
187 "Деревообробні та меблеві технології

Запрошуємо на навчання до НЛТУУ мальовничому куточку Львова, на зелених пагорбах Державного ботанічного саду розташований унікальний навчальний заклад – Національний лісотехнічний університет України (НЛТУ України). Це єдиний в Україні національний навчальний заклад лісотехнічного профілю, який готує висококваліфікованих фахівців (бакалаврів, спеціалістів та магістрів) для деревообробної галузі, для лісового та споріднених секторів економіки України.

Підготовка фахівців з деревооброблення та меблярства розпочато у 1945 році та у 1949 р. здійснено перший випуск фахівців – 12 інженерів за спеціальністю «Механічна технологія деревини».

В даний час на спеціальності «Деревообробні та меблеві технології», в інституті деревооброблювальних технологій та дизайну (ІДТД), навчається близько близько 1000 студентів (бакалаври, спеціалісти, магістри), навчальний процес ведуть висококваліфіковані викладачі, з них 13 професорів та понад 50 доцентів.

Деревообробна галузь здійснює перероблення деревини й виготовляє з неї широкий асортимент матеріалів, напівфабрикатів і готових виробів для населення й народного господарства.

Ми готуємо висококваліфікованих фахівців з технології лісопиляльного, стругального, меблевого, столярно-будівельного, тарного виробництв, дерев'яного домобудування, проектування технологічних процесів деревооброблення та конструювання виробів з деревини.

Наші випускники освоюють технології комп’ютерного проектування виробів та роботу на сучасному деревообробному обладнанні, можуть працювати на деревообробних та меблевих підприємствах різного типу та форм власності, організовувати власні виробництва тощо.

Професорсько-викладацький склад постійно здійснює пошук доступних і передових світових методів навчання, поєднання теоретичного і практичного навчальних курсів. Наводяться навчальні та науково-практичні контакти з навчальними закладами деревообробного та меблевого профілю у таких країнах Європи, як Польща, Словаччина, Німеччина, Чехія, Австрія, Угорщина.

Сучасні екологобезпечні та ресурсоощадні технології оброблення деревини вимагають від випускників постійно підвищувати рівень кваліфікації і переходити на вищі рівні проектної культури, для яких потрібно мати гнучке творче мислення і здібності охоплювати сутність проблеми, здатність бачити оптимальні способи її вирішення, виходу на практичні завдання, прогнозування та не боятись інтуїтивних припущень.

Професія деревообробника та мебляра є актуальною та потрібною для задоволення як матеріальних, так і духовних потреб людини.

Дерево має свою душу, частинку якої зберігає виготовлена з нього річ. Та чи кожному відкриється справжня душа дерева?

Відповідь на це питання можна знайти, навчаючись на спеціальності «Деревообробні та меблеві технології» в ІДТД НЛТУ України, який гостинно відчиняє для молоді двері у цікавий світ професійного навчання.

 


   
© кафедра ТМВД НЛТУ України